ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ก.ยุติธรรมขับเคลื่อนงานเชิงรุกสนองนโยบายรัฐช่วย แก้หนี้นอกระบบ
13 ก.ค. 2560

      ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง "หนี้นอกระบบ :บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร" โดยพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ชาวยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า สิ่งที่ต้องยอมรับคือการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน อีกทั้งประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย เวลาไปกู้หนี้ยืมสินก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการแก้ปัญหาในเรื่องนี้มาพอสมควร ทั้งการกำหนดอัตราดอกเบี้ย และการออกกฎหมายต่างๆ

     รองปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวด้วยว่า ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ไม่ได้ดูแลประชาชนเพียงแค่เรื่องหนี้นอกระบบเท่านั้น แต่ยังจะดูแลประชาชนในเรื่องความเป็นธรรมในเรื่องอื่นๆด้วย เช่นเรื่องการครอบครองที่ดิน หรือเรื่องการรับบริการต่างๆ เนื่องจากเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงยุติธรรม โดยการดำเนินการจะประชาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการบูรณาการทำงาน

     ทั้งนี้งานในวันนี้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมระดมความคิดเห็น รวมถึงร่วมกันหาแนวทางพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบเพื่อให้เดิดประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558