ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
หัวหน้า คสช. เตรียมใช้ ม.44 แก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา
08 ส.ค. 2560

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคสช. เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้หารือเพื่อเตรียมออกคำสั่ง ม.44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ที่ส่งผลให้การขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาไม่เป็นไปตามระบบ โดยจะให้สถาบันอุดมศึกษา มีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน มาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ได้ โดยคุณสมบัติและข้อจำกัดยังคงเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือเกี่ยวกับหน่วยงานบริหารจัดการน้ำของภาครัฐทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดงบประมาณการดำเนินการ และให้การทำงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพราะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและต้องการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืน โดยมีแนวคิดรวมหน่วยงานและจัดตั้งร่วมกันเป็น สำนักงานบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558