ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
11 ส.ค. 2560

     พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ   พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมี นายวีระชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบโค จำนวน 1 คู่ และกระบือ จำนวน 1 คู่

    ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา      12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี    ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย

   นอกจากนี้ หน่วยขึ้นตรงต่างๆ ของกองทัพอากาศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

- การจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ 85,000 เมล็ด เฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (บ.จธ.2) ณ ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

- การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บอร์ดความรู้เรื่องสุขภาพ รับบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคและให้ความรู้ในการป้องกันโรค ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช โดย กรมแพทย์ทหารอากาศ ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม ๒๕๖๐

- การจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน และ กองบิน  4

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 ต.ค. 2562
ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จากรั้วแม่โจ้….สู่นักร้อง(เรียน)มือหนึ่ง “การส่งเรื่องตรวจสอบนักการเมืองทุกเรื่อง ก็ทำให้สังคมมีการตื่นตัวและรับรู้ พร้อมทั้งเข้ามาร่วมตรวจสอบกันมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้นักการเมืองไม่กล้าที่จ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558