ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ผู้ตรวจการแผ่นดิลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง ติดตามการแก้ปัญหาราคาอาหารแพง
30 ม.ค. 2561

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้แทนท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สนามบินดอนเมือง เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ราคาสูงกว่าปกติภายในสนามบินดอนเมือง

โดยพล.อ. วิทวัส กล่าวว่า จากที่ผ่านมาได้ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด โดยพบว่า ร้านอาหารได้ให้ความร่วมมือมีเมนูหลายราคาเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค แต่ก็ยังมีหลายจุดที่ยังจำหน่ายอาหารและน้ำดื่มราคาสูงอยู่ จึงได้ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างละเอียดอีกครั้ง ทั้งเรื่องราคาสินค้า และการติดป้ายราคาอาหารและเครื่องดื่ม  โดยในวันพุธนี้จะประชุมร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในวันนี้ ไปประกอบการพิจารณาแนวทางการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558