ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
มท.1 เน้นย้ำ "ไทยนิยม ยั่งยืน" มุ่งใช้หลักประชารัฐ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ
01 ก.พ. 2561

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ซึ่อถือว่าเป็นการนัดแรกหลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวขึ้นมา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวเปิดประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการวางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าที่ได้ดำเนินการ พร้อมให้ทุกฝ่ายบูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558