ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ปั้นเขตพัฒนาท่องเที่ยวอีก3เขต ชูจุดเด่นวัฒนธรรม-วิถีชีวิตลุ่มน้ำ
22 ต.ค. 2558

ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่ 4/2558 ที่มี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร  รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในการประชุม ได้มีมติเห็นชอบกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 3 เขต (คลัสเตอร์)ได้แก่ 1.เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม มีจังหวัดสุโขทัย  กำแพงเพชร พิษณุโลกและตาก 2.เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง มีจังหวัดเลย หนองคาย นครพนม   มุกดาหาร และบึงกาฬ

 3.เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง มีจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานีและนนทบุรี โดยจะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป โดยมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ไปศึกษาแนวคิดให้พื้นที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษอีก 1 คลัสเตอร์  โดยจะศึกษาความเป็นไปได้และเสนอขึ้นมาที่คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามเขตต่าง ๆ มีสิ่งที่เป็นจุดเด่นและหลากหลายจำนวนมาก โดยจะนำมาเชื่อมโยงกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดียวเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

          นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า 5 คลัสเตอร์ที่อนุมัติไปนั้น ขณะนี้เริ่มดำเนินการแล้ว ประกอบด้วย 1.เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เน้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แบบสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภูมิภาคริมแม่น้ำโขง 2.เขตพัฒนาฝั่งทะเลตะวันตก เน้นด้านสุขภาพและสปา 3.เขตพัฒนาฝั่งทะเลตะวันออก เน้นท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงเกษตร  4.เขตพัฒนาท่องเที่ยวอันดามัน เน้นท่องเที่ยวทางน้ำ 5.เขตพัฒนาท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เน้นชูวิถีชีวิตเชื่อมโยงเพื่อนบ้าน ลาวและกัมพูชา

สำหรับอีก 3 คลัสเตอร์ที่อนุมัติเพิ่มเติมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะผลักดันให้เสร็จภายในสิ้นปี 2558สำหรับคลัสเตอร์ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะให้คณะกรรมการของกระทรวงท่องเที่ยวฯ ไปศึกษาแนวทางเพื่อนำเข้าคณะกรรมการนโยบายฯต่อไป

           อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการท่องเที่ยวในปีนี้ คาดว่าจะได้ตามเป้าที่วางไว้ เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันจากปีก่อน 30% โดยคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ จะเดินทางมายังไทยทั้งสิ้น 28.7 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าไทยได้ 1.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าเดิมที่วางไว้ 1.4 ล้านล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยอีกประมาณ 7 แสนล้านบาท จะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวทั้งปีเป็นไปตามเป้า 2.2 ล้านล้านบาท

          นางกอบกาญจน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้เสนอเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการจัดทำแผนดังกล่าวต้องให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) คือ การกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความเท่าเทียม รวมถึงต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ดำเนินการขณะนี้ คือท่องเที่ยวมีคุณภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนสร้างความสมดุลของรายได้จากการท่องเที่ยวสังคมและสิ่งแวดล้อมกระจายรายได้จากจังหวัดใหญ่สู่จังหวัดรองและชุมชน ซึ่งจะทำให้การตัวชี้วัดประเมินผลงานเปลี่ยนแปลงให้ลงลึกในรายละเอียดแต่ละคลัสเตอร์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558