ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ลธ.คสช. ห่วงประชาชนเดือดร้อนจากวาตภัย กำชับ จนท. ดูแลทันที ย้ำทุกส่วนงานเดินหน้าขจัดทุจริตคอรัปชั่นพร้อมเร่งคลี่คลายเรื่องร้องเรียนให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว
20 มี.ค. 2561

​​เช้าวันนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ แสดงความห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนจากเหตุการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน
ที่ผ่านมา รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับมือวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยกำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยประสานความช่วยเหลือกับทางจังหวัด  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกความเดือดร้อน โดยขณะนี้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกำลังอยู่ในระหว่างช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบวาตภัยใน ๑๓ จังหวัด  จำนวน ๑,๙๑๕ หลัง  และแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดพายุ
ฝนฟ้าคะนอง ลมกรรโชกแรง และลูกเห็บตก เน้นการดูแลสิ่งปลูกสร้างให้มีความมั่นคง 
และพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในที่เกิดเหตุทันที      
​ ​
เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบตามเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลที่ได้ทุ่มเทดำเนินการป้องกันและปราบปรามในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในห้วงนี้ภาครัฐเร่งตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลการประพฤติมิชอบในหลายเรื่อง ซึ่งทำให้สังคมเกิดความตื่นตัวและเป็นผลดีต่อส่วนรวม ขอให้ทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๑๒๙๙ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินั้น ให้เร่งติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและดำเนินการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ข้อยุติที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง สร้างความมั่นใจและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนให้คลี่คลาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558