ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
เปิดแล้วศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน พร้อมปลูกป่าอีกครั้งหลังน้ำทะเลลด พ.ค.นี้
28 มี.ค. 2561

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นำคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่สวนสาธารณะ สวนน้ำบึงรางเข้ ซ.เทียนทะเล 7 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล สวนสาธารณะแห่งใหม่ของเขตบางขุนเทียน และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมเยี่ยมชมแปลงปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา พร้อมเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน

สวนสาธารณะ สวนน้ำบึงรางเข้ พื้นที่สีเขียวและบึงรับน้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียน-ขายทะเลในอนาคต
สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะและสวนน้ำบึงรางเข้ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นบึงรับน้ำในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนบางขุนเทียน-ชายทะเลในอนาคต โดยผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ใหญ่บริเวณสวนน้ำบึงรางเข้ และบริษัท พิศาลโฮม จำกัด ได้สนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำ 1 หลัง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,196,000 บาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ในเดือนก.ค.61 นี้ ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทน บริษัท พิศาลโฮม จำกัด อีกด้วย

ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน แหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
พลตำรวจเอกอัศวิน  ขวัญเมือง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียน เป็นการดำเนินการตามนโยบายคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการสร้างแหล่งเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตสำหรับประชาชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการดำเนินงานฟื้นฟูระบบนิเวศ และการบำรุงรักษาทะเลกรุงเทพให้กลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีความสมดุลของระบบนิเวศ โดยออกแบบสถานที่ให้เหมาะสมกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างเป็นทางเดินไม้ไผ่ระยะทาง 150 เมตร เพื่อให้ประชาชนได้เดินชมและศึกษาธรรมชาติ และจัดทำบอร์ดนิทรรศการ บอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่าชายเลน  และนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเข้ามาใช้ในการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้แต่ละต้น นักท่องเที่ยวสามารถใช้ตัวอ่านคิวอาร์โค้ดที่ต้นไม้แต่ละต้น เพื่อศึกษาหาความรู้ได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนสนใจเข้าเที่ยวชมจำนวนมาก

เตรียมพร้อมปลูกป่าชายเลนสร้างระบบนิเวศให้สมบูรณ์อีกครั้ง พ.ค.นี้เป็นต้นไป
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่กรุงเทพมหานครเริ่มโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชามาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ จากปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะแนวชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศ แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วนในการปลูกป่าชายเลน จนถึงปัจจุบันสามารถปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ในพื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียนได้แล้วประมาณ 40 ไร่ มีส่วนที่เสียหายบ้างจากคลื่นลมทะเล และจากเพรียงทะเลที่เกาะตามต้นอ่อนสร้างความเสียหายแก่ต้นไม้  ในด้านการทำแนวกันคลื่น กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปักแนวกันคลื่นจากไม้ไผ่แล้ว 4 ชั้น และปักแนวเสาไฟฟ้าเป็นชั้นที่ 5  ปัจจุบันพบว่ามีดินตะกอนเพิ่มสูงขึ้น 30-50 เซนติเมตร และสัตว์ทะเลเข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น หลังจากนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป จะปลูกป่าชายเลนเพิ่มโดยตั้งเป้าภายในปีนี้รวม 400 ไร่ โดยเตรียมเพาะต้นกล้าไว้กว่า 100,000 ต้น หลังจากที่ต้องหยุดการปลูกในช่วงเดือน ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลขึ้นสูงในเวลากลางวัน

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวต่อไปว่า ในขณะนี้ได้มีการประสานในเบื้องต้นกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ SCG ในการก่อสร้างทางเดินศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเลจากจุดชมวิวบางขุนเทียนไปบรรจบกับสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติ จุดชมปลาโลมา ช่วงตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักปั่น สามารถเดินชมธรรมชาติ หรือขี่จักรยานออกกำลังกายเป็นเส้นทางต่อเนื่อง เมื่อรวมกันแล้วนักท่องเที่ยวจะสามารถปั่นจักรยานโดยรอบตั้งแต่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล และเส้นทางศึกษาธรรมชาติเลียบชายทะเล รวมกว่า 20 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา สามารถบริจาคเงินผ่านบัญชี หรือ เช็ค สั่งจ่ายบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 986-6-52839-1  สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ต้องการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โทร. 088 2319446 หรือโทร. 0 2415 0138 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.ปลูกป่าพอเพียง.comและ www.plookpahporpeang.com

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558