ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟน. ร่วมพันธมิตร MOU SME Bank บูรณาการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้ายกระดับ BIG DATA รัฐวิสาหกิจ
04 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ (3 เมษายน 2561) นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการข้อมูลเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การเป็น Big Data รัฐวิสาหกิจ ระหว่าง การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การประปานครหลวง (กปน.) การประปาภูมิภาค (กปภ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) ณ อาคารสำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) กล่าวว่า กฟน. ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ดำเนินการพัฒนางานบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมกับกรมการปกครองดำเนินโครงการ Linkage Center เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. ที่มีอยู่จำนวนกว่า 3 ล้านราย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และในครั้งนี้ กฟน. พร้อมต่อยอดโครงการดังกล่าว ร่วมกับ SME Bank เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ขอยื่นสินเชื่อ ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความถูกต้อง และแม่นยำในด้านการบูรณาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558