ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
"วัชระ" จี้ รัฐบาลรอบคอบการอนุมัติงบฯรัฐสภาใหม่
23 เม.ย. 2561

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปปัตย์ กล่าวถึงเรื่องทุจริตการก่อสร้าง อาคารรัฐสภาใหม่ ภายใต้ความรับผิดชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งมีการทุจริตในการก่อสร้าง หลายประเด็น คือ ทุจริตดินที่ขุดได้ การทุจริตการขยายเวลา จาก 900 วัน เป็น 2,382 วัน มากกว่าระยะเวลาการก่อสร้างเดิม และส่อทุจริตติดตั้ง ICT ใหม่ จาก 3,000 ล้านบาท เป็น 8,000 ล้านบาท ซึ่งจาก สนช.ได้มีการเสนอเพื่อขออนุมัติจำนวนเงิน 8,648 ล้านบาท แก่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม แต่ก่อนวันที่ 13 มีนาคม ส่วนตัวได้มีการแถลงข่าวว่าไม่ควรอนุมัติงบประมานดังกล่าว และเมื่อวันที่ 13 มีนาคม ก็ไม่ได้มีการเสนอเรื่องนี้แต่อย่างใด แต่มีหนังสือจาก รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ว่าให้สำนักงบประมาณพิจารณาในรายละเอียดความเหมาะสมอย่างคุ้มค่าและไม่ให้เกิดปัญหา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558