ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
“องอาจ” จี้ ถามเหตุผลยกเลิก สข. ทำไมเปลี่ยนจากกระจายอำนาจไปสู่รวบอำนาจ
10 ก.ค. 2561

นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเสนอร่างกฎหมายยกเลิก  สข. ว่าหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์ได้ท้วงติงการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ว่ามีลักษณะชี้นำให้เห็นด้วยกับการยกเลิก สข. และ มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นทางเดียว คือผ่านเว็บไซต์เท่านั้น และมีเวลารับฟังความคิดเห็นที่น้อยเกินไป เป็นที่น่ายินดีว่าขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลายช่องทางมากขึ้น และได้ขยายเวลารับฟังความคิดเห็นจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

ขณะที่การรับฟังความคิดเห็น เมื่อมีการเสนอกฎหมาย คือ เป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่เหตุผลในการเสนอกฎหมาย หรือ แก้ไขกฎหมายนับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประชาชน และสังคมควรจะรับรู้อย่างเปิดเผย แต่ปรากฏว่าการเสนอร่างกฎหมายยกเลิก  สข. ครั้งนี้ประชาชนโดยทั่วไปไม่ทราบเลยว่าเหตุผลที่แท้จริงของความพยายามออกกฎหมายยกเลิก สข.คืออะไรอยู่ดีๆ ก็มีร่างกฎหมายยกเลิก สข. ออกมาให้มีการรับฟังความคิดเห็น   โดยไม่มีการบอกเหตุผลที่มาที่ไป และไม่มีการถกแถลงว่าทำไมต้องยกเลิก สข. แต่อย่างใด  ทั้งๆ ที่ตลอด 30 กว่าปีที่ผ่านมา  สข. ส่วนมากได้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนที่ทำหน้าที่รับใช้ใกล้ชิดประชาชนในงานท้องถิ่นระดับเขต เป็นที่พึ่งของชาวบ้านทั่วไปในการนำปัญหาความเดือดร้อนไปสู่การแก้ไข   ที่สำคัญที่สุดก็คือ สข. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจากเขตต่างๆ   สข. คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นปากเสียงแทนประชาชน  เป็นการกระจายอำนาจให้ประชาชนได้กำหนดผู้แทนทำหน้าที่ระดับเขตด้วยตนเอง  จึงไม่ควรยกเลิกการกระจายอำนาจไปสู่การรวมศูนย์อำนาจโดยผู้บริหารของเขตอย่างที่ร่างกฎหมายยกเลิก  สข. กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้ ทางพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทราบเหตุผลที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้องว่าเหตุผลที่ต้องการยกเลิก สข. คืออะไร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558