ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ผู้บริหาร AIS จับมือ นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย คืนความสุขให้ประชาชนแจกมือถือฟรี 12 ล้านเครื่อง
28 ธ.ค. 2558

          นายเกรียงไกร ภูมิเหล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าววว่า ทางผู้บริหารระดับสูงของ AIS เข้ามาหารือ เพื่อมอบโทรศัพท์มือถือ จำนวน 12 ล้านเครื่อง ในระบบ 3 G ฟรี เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน โดยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามคำสั่งของ คสช.ในระบบ 2 G ประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบเนื่องจากไม่มีเครือข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ แต่ลึกๆแล้ว AIS มีเครือข่ายครอบคลุมมากว่า 2 G ด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงมาหารือตนเพื่อประสานไปยัง อปท.ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนนำเครื่องเก่ามาเปลียน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยเฉพาะเครื่องใหม่ระบบ 3 G 
          นายเกรียงไกร กล่าวว่า จะมาขอความอนุเคราะห์จากนายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ประสานไปยังอปท.ทั่วประเทศ โดยไม่ให้ประชาชนที่ต้องการนำเครื่องมาเปลี่ยนต้องเดินทางเข้าเมือง ทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่าย โดยทาง AIS จะจัดทีมงานลงพื้นที่ไปยัง เทศบาลฯ และ อบต.ทั่วประเทศ ตามกำหนดวันเวลา โดยให้ลูกค้าสามารถเข้ามาจองได้ทั้ง 4 แบบจำนวน 12 ล้านเครื่อง โดยทาง AIS แบ่งการแจกออกเป็น 2 วันคือ วันแรก จองเครื่องที่ตนต้องการ และ วันที่สองนัดมารับเครื่อง อาจจะเป็น 1 หรือ 2 สัปดาห์ ซึ่งประชาชนจะได้รับทุกคน นอกจากนี้ทาง AIS ประสานเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ทราบว่า AIS มีโครงการแจกโทรศัพท์เท่านั้น ไม่ต้องให้ เจ้าหน้าที่ หรือ พนักงานลงไป เพราะ AIS จัดทีมงานไว้เรียบร้อยแล้ว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558