ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ขยะตกค้างบนอุทยานแห่งชาติภูเรือกว่า 15 ตัน เหตุนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมความงามบนอุทยานกว่า 60,000 คน เร่งกำจัดขยะทั้งรีไซเคิล
05 ม.ค. 2559

         นายรณภพ คัชมาตย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ช่วงเทศกาลปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานแหงชาติภูเรือ 4 วัน คือ 31 ธันวาคม 2558 จนถึง 3 มกราคม 2559 หรือ 4 วัน มีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ 60,000 คน มีขยะของเสียหลังการท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 15,000 กิโลกรัมหรือ 15 ตัน ซึ่งหากรวมประมาณทั้งปี จะมีขยะที่เกิดจาการท่องเที่ยว ประมาณ 40,000 กิโลกรัมหรือ 40 ตัน
          ทั้งนี้ มีการประเมินว่า นักท่องเที่ยวแต่ละคนทำขยะตกค้างไว้ที่ภูเรือเฉลี่ย 0.5 กิโลกรัม ก่อเกิดขยะขึ้นเป็นจำนวนมากจนล้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ เจ้าหน้าที่ต้องเก็บขยะตกค้างและต้องทำลายพร้อมกับการจัดเก็บรีไซเคิล ทำความสะอาดวันต่อวัน และต้องเสร็จภายในเที่ยงวันรุ่งขึ้น โดยอุทยานแห่งชาติภูเรือได้จัดการคัดแยกขยะที่ย่อยสลายได้เอง และขยะที่ไม่ย่อยสลายออกจากกัน ขยะที่ย่อยสลายเองได้จะใช้วิธีฝังกลบ ส่วนที่ไม่ย่อยสลายนำออกไปนอกอุทยานฯ เพื่อลดการเผา
          ส่วนขยะที่สามารถรีไซเคิลได้จะนำมาแยกเป็นกลุ่ม เช่น ขวด พลาสติก นำไปจำหน่ายนำไปแลกซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเข้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ โดยนำเงินที่ได้ไปแลกกับกล้วยไม้ของประชาชนรอบแนวเขต ที่ชาวบ้านนำออกไป และทางเจ้าหน้าที่ติดตามคืนมาได้ แล้วมาเพาะชำเป็นแม่พันธุ์ แล้วนำกลับคืนสู่ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูเรือ โดยนำไปติดตั้งและปลูกคืน เพื่อปรับสมดุลในระบบนิเวศในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
16 ก.ค. 2564
เมื่อพูดถึงกองการต่างประเทศ (กกต.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ จนเป็นเหมือนหน่วยงานที่ถูกมองข้าม แต่หารู้ไม่ว่ากองการต่างประเทศแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558