ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมพิธีเปิดการประชุม “Science and Technology in Society Forum 2018” ณ ประเทศญี่ปุ่น
11 ต.ค. 2561

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ร่วมพิธีเปิดการประชุม “Science and Technology in Society Forum 2018” ณ นครเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ซึ่งนับเป็นปีที่ 15 ของงานที่ต้องการให้เป็น ‘ดาวอส’ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยนายชินโซะ อาเบะ (Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีได้ปาฐกถาถึงนโยบายส่งเสริมนวัตกรรม ที่ขับเคลื่อนนโยบายนวัตกรรมเปิด (Open Innovation Platform) ด้วยการแต่งตั้งผู้จัดการโครงการผลกระทบสูง 16 โครงการ โดยแข่งกันตอบโจทย์ประเทศที่เป็นรูปธรรม เช่น สังคมสูงอายุ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ประเด็นหลังก่อให้เกิดนวัตกรรม ‘กล่องดาวเทียมขนาดเล็ก’ ราคา 1 ใน 10 ของดาวเทียม มีความคมชัดระดับ 1 เมตรแบบทะลุเมฆได้ สามารถช่วยหมู่บ้านที่อยู่พื้นที่ห่างไกลถูกตัดขาดเมื่อภัยธรรมชาติมาถึง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558