ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส.เดินหน้าแก้กฎหมาย 5 ฉบับ ลดความขัดแย้งคนกับป่า
10 ม.ค. 2562
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตอและางแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาล ยังแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบและจะมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ สัตว์ป่าและอุทยาน และพ.ร.บ.ป่าชุมชน รวมทั้งหมด 5 ฉบับ เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางงานป่าไม้ โดยหวังว่าจะหยุดการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่า ขณะนี้กฎหมายแต่ละฉบับมีความคืบหน้าไปมากแล้ว สำหรับกฎหมายทั้ง 5 ฉบับประกอบด้วย 1.นโยบายที่ดินแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าไม่นานนี้จะมีผลบังคับใช้ สาระสำคัญคือให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อำนาจหน้าที่กำหนดกรอบกฎหมายแก้ปัญหาที่ดินรัฐทุกประเภท ที่ป่า ที่ราชพัสดุ ที่นิคม และถ้าเกิดความขัดแย้ง ระหว่างที่ดินรัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน กำหนดมาตรการเยียวยาประชาชน คณะทำงานชุดนี้จะมีกฎหมายรองรับ 2.ปรับแก้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 รวมทั้ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ซึ่งเดิมกฎหมายไม่อนุญาตให้คนอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ได้เลย แต่ของใหม่ที่เราจะแก้ปัญหาคือ ชุมชนที่อยู่มาก่อน 2,700 ชุมชนพื้นที่ประมาณ 5.9 ล้านไร่ เราจะยินยอมให้อยู่ แต่ไม่มีการอนุญาตให้ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับสัตว์ป่า ในพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เรื่องการยกเลิกไม้หวงห้าม โดยที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชน ที่ปลูกไม้หวงห้าม ถือเป็นสิทธิของประชาชน ตัดขายได้โดยไม่ต้องอนุญาตเจ้าหน้าที่ จากเดิมที่ไม่อนุญาต และยังจะขยายไปในที่ดินอนุญาตในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ในสนช.คาดว่าเดือนก.พ.นี้ น่าจะมีผลบังคับใช้ 5.พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งใช้เวลามา 30 ปีอยู่ใน ขั้นการพิจารณาของ สนช. ทั้งนี้คาดหวังว่าถ้าปรับแก้กฎหมายทั้ง 5 ฉบับแล้ว สิ่งที่ปฏิรูปคือพื้นที่ขัดแย้งในอดีต จะเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาต และไม้หวงห้ามจะเกิดอุตสาหกรรมป่าไม้ในอนาคต และต้องหารือกับกระทรวงพานิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถส่งออกไม้ เช่นกรณีไม้สักด้วย
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558