ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
ทส.เดินหน้าแก้กฎหมาย 5 ฉบับ ลดความขัดแย้งคนกับป่า
10 ม.ค. 2562
พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตอและางแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาล ยังแก้ปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นระบบและจะมีการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ สัตว์ป่าและอุทยาน และพ.ร.บ.ป่าชุมชน รวมทั้งหมด 5 ฉบับ เพื่อกำหนดบทบาทและทิศทางงานป่าไม้ โดยหวังว่าจะหยุดการบุกรุกป่าไม้ทำลายป่า ขณะนี้กฎหมายแต่ละฉบับมีความคืบหน้าไปมากแล้ว สำหรับกฎหมายทั้ง 5 ฉบับประกอบด้วย 1.นโยบายที่ดินแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าไม่นานนี้จะมีผลบังคับใช้ สาระสำคัญคือให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อำนาจหน้าที่กำหนดกรอบกฎหมายแก้ปัญหาที่ดินรัฐทุกประเภท ที่ป่า ที่ราชพัสดุ ที่นิคม และถ้าเกิดความขัดแย้ง ระหว่างที่ดินรัฐกับรัฐ รัฐกับประชาชน กำหนดมาตรการเยียวยาประชาชน คณะทำงานชุดนี้จะมีกฎหมายรองรับ 2.ปรับแก้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 รวมทั้ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 ซึ่งเดิมกฎหมายไม่อนุญาตให้คนอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ได้เลย แต่ของใหม่ที่เราจะแก้ปัญหาคือ ชุมชนที่อยู่มาก่อน 2,700 ชุมชนพื้นที่ประมาณ 5.9 ล้านไร่ เราจะยินยอมให้อยู่ แต่ไม่มีการอนุญาตให้ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มบทลงโทษเกี่ยวกับสัตว์ป่า ในพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 4. พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 เรื่องการยกเลิกไม้หวงห้าม โดยที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชน ที่ปลูกไม้หวงห้าม ถือเป็นสิทธิของประชาชน ตัดขายได้โดยไม่ต้องอนุญาตเจ้าหน้าที่ จากเดิมที่ไม่อนุญาต และยังจะขยายไปในที่ดินอนุญาตในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งตอนนี้อยู่ในสนช.คาดว่าเดือนก.พ.นี้ น่าจะมีผลบังคับใช้ 5.พ.ร.บ.ป่าชุมชน ซึ่งใช้เวลามา 30 ปีอยู่ใน ขั้นการพิจารณาของ สนช. ทั้งนี้คาดหวังว่าถ้าปรับแก้กฎหมายทั้ง 5 ฉบับแล้ว สิ่งที่ปฏิรูปคือพื้นที่ขัดแย้งในอดีต จะเป็นพื้นที่ได้รับอนุญาต และไม้หวงห้ามจะเกิดอุตสาหกรรมป่าไม้ในอนาคต และต้องหารือกับกระทรวงพานิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถส่งออกไม้ เช่นกรณีไม้สักด้วย
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558