ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
คต. เตรียมจัดสัมมนาให้ความรู้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าให้ผู้ประกอบการจ.สมุทรปราการ
27 ม.ค. 2562

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมฯ ได้กำหนดจัดสัมมนาโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง เรื่อง เพิ่มขีดความสามารถการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self–Certification)” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ท จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ทราบถึงความคืบหน้าระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง และจะใช้โอกาสนี้ เปิดคลีนิค ส่งออกฉับไวกับการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (Self–Certification) เพื่อให้คำปรึกษาและตอบข้อซักถามให้กับผู้ประกอบการด้วย

 

<p class="x_MsoNormal" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(33, 33, 33); font-family: " leelawadee="" ui="" web",="" "kmer="" ui",="" "segoe="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" sans-serif;="" font-size:="" 15px;="" margin:="" 3pt="" 0in="" 0.0001pt;="" text-align:="" justify;="" text-indent:="" 0.5in;="" line-height:="" normal;="" background-image:="" initial;="" background-size:="" background-origin:="" background-clip:="" background-position:="" background-repeat:="" initial;"="">สำหรับโครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้ระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (Self–Certification) โครงการที่ 1 โครงการที่ 2 และโครงการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกไปสวิตเซอร์แลนด์และนอร์เวย์ (Registered Exporter System : REX) ซึ่งในแต่ละโครงการมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปฏิบัติการเข้าร่วมแตกต่างกัน จึงต้องจัดสัมมนาเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งสองโครงการ รวมถึงขั้นตอนทางปฏิบัติในการส่งออกภายใต้การใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคำนวณต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การตรวจสอบต้นทุนถิ่นกำเนิดสินค้า การออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า รวมถึงระบบการให้บริการของกรมฯ ที่มุ่งเน้นให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558