ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ หนุนการค้าดอกไม้จีน-ไทย
21 มี.ค. 2562

นับเป็นการส่งเสริม “การค้าระหว่างประเทศจีน-ไทย” ให้สะดวกใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น สำหรับการส่งออกและการนำเข้าดอกไม้สดจากนครคุนหมิงของมณฑลยูนนานทางจีนตะวันตกเฉียงใต้สู่กรุงเทพมหานครของไทย

รายงานระบุว่าดอกไม้หลากสายพันธุ์หลายสีสันในนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน จะถูกจัดส่งลำเลียงมายังเมืองหลวงของไทยผ่าน “ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ” โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 40 ชั่วโมง

อนึ่ง นครคุนหมิงของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีอากาศอบอุ่นเหมาะแก่การเพาะปลูกดอกไม้ตลอดปี ได้ขยับขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน

คุนหมิงมีตลาดค้าส่งดอกไม้สดขนาดใหญ่ที่สุดของจีนชื่อ “โต้วหนาน” (Dounan) ซึ่งส่งออกดอกไม้ 40 ประเภท มากกว่า 500 สายพันธุ์ สู่ประเทศและภูมิภาคต่างๆ กว่า 50 แห่งทุกวัน โดยร้อยละ 20-30 อยู่ในอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558