ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ หนุนการค้าดอกไม้จีน-ไทย
21 มี.ค. 2562

นับเป็นการส่งเสริม “การค้าระหว่างประเทศจีน-ไทย” ให้สะดวกใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น สำหรับการส่งออกและการนำเข้าดอกไม้สดจากนครคุนหมิงของมณฑลยูนนานทางจีนตะวันตกเฉียงใต้สู่กรุงเทพมหานครของไทย

รายงานระบุว่าดอกไม้หลากสายพันธุ์หลายสีสันในนครคุนหมิง มณฑลยูนนานของจีน จะถูกจัดส่งลำเลียงมายังเมืองหลวงของไทยผ่าน “ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพฯ” โดยใช้ระยะเวลาไม่เกิน 40 ชั่วโมง

อนึ่ง นครคุนหมิงของมณฑลยูนนาน ซึ่งมีอากาศอบอุ่นเหมาะแก่การเพาะปลูกดอกไม้ตลอดปี ได้ขยับขยายความร่วมมือกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านภายใต้แผนริเริ่มหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (BRI) ของจีน

คุนหมิงมีตลาดค้าส่งดอกไม้สดขนาดใหญ่ที่สุดของจีนชื่อ “โต้วหนาน” (Dounan) ซึ่งส่งออกดอกไม้ 40 ประเภท มากกว่า 500 สายพันธุ์ สู่ประเทศและภูมิภาคต่างๆ กว่า 50 แห่งทุกวัน โดยร้อยละ 20-30 อยู่ในอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558