ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ชุมชนบ้านหนองทราย เที่ยวเล่นซึมซับความพอเพียงสไตล์ท้องถิ่น
05 มิ.ย. 2562

       เศรษฐกิจพอเพียงเราอาจเคยได้ยินกันมาอย่างนานแล้วซึ่งถือเป็นที่ประชาชนคนไทยยึดมั่น เช่นเดียวกับชุมขนบ้านหนองทราย ที่เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้ใช้คำสอนของพ่ออย่างเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ทำให้ทุกคนมีการงานที่มั่นคงผ่านวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งยังมีการรักษ์ษาพื้นที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย พร้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ตอนนี้ชุมขนบ้านหนองทรายกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนอีกแห่งหนึ่งที่คุณจะสามารถได้รับรอยยิ้มที่แสนอบอุ่นและได้เรียนรู้ถึงเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

       ชุมขนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 9 หมู่บ้าน มี 782 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 3,840 คน มีพื้นที่ทั้งหมด 15,427 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปนั้นเป็นที่ราบดินปนทราย ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงทำอาชีพเกษตรเป็นหลักทั้งการปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด อ้อย เลี้ยงวัวเนื้อ ซึ่งไม่แตกต่างไปจากเกษตรกรในพื้นที่อื่นที่จะมีปัญหาเรื่องของรายได้ แต่ภายหลังวิถีการเกษตรเริ่มเปลี่ยนไป มีการเร่งทำการผลิตมากขึ้นส่งผลให้กู้เงินมาลงทุนมากได้ จนทุกวันนี้ลดหนี้และกลายเป็นหมู่บ้านที่สงบสุขและการงานอาชีพที่มั่นคงอีกด้วยโดยปัจจุบันชุมชนบ้านหนองทราย ได้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนที่ให้ทั้งนักท่องเที่ยวหรือคนทั่วไปที่สนใจได้เข้าไปเรียนรู้ ไปดูงาน โดยมีกิจกรรมสนุกสนาน เพลิดเพลิน มากมาย จะมีอะไรบ้าง น่าสนใจแค่ไหน ให้ฟ้าว ให้ไว เราจะพาไป พาใจไปเที่ยว

       สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในชุมขนบ้านหนองทราย ส่วนใหญ่คือการสัมผัส ตำบลหนองสาหร่าย แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ แวะเวียนมาเที่ยวมาเยี่ยมและมาศึกษาดูงานอยู่อย่างต่อเนื่อง เพราะที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเลือกที่จะทำมากมาย ต้องการแบบไหน ขอมาชุมชน จะพาไป อาทิไปดูการทำนาหญ้า , ดูการทำไส้เดือนดิน  นาเตย/ทำขนมนางเล็ด , ดูการทอผ้า ,ดูการทำพริกแกงเผ็ด แกงส้ม แกงเขียวหวาน , ดูจักรสานเส้นพลาสติก/ทำขนมทองม้วน โรงสีข้าวชุมชน รีดนมวัว หรือ ปั่นจักรยานชมทุ่งนา ส่วนฤดูทำนานักท่องเที่ยวก็สามารถมาดูและลองทำได้เช่นกัน

       นอกจากนี้ ถ้าหากมีนักท่องเที่ยวมากันหลายคนก็สามารถไปเดินชมได้ทุกบ้าน เพราะทุกบ้านจะมีคนอยู่ในบ้านตลอดและมีการประกอบอาชีพเป็นกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลา และหากจะปั่นจักรยานก็สามารถขอยืมได้ทุกบ้านอีกด้วย หรือถ้าอยากจะมาพักค้างคืนก็จะมีสัญลักษณ์บ้านพักโฮมสเตย์แสดงให้รู้อยู่หน้าบ้านทุกหลังที่มีที่พักแบบโฮมสเตย์อีกด้วย ชุมชนหนองทรายมีอาชีพ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายอย่างทีเดียวไม่ว่าจะเป็น โฮมสเตย์บนต้นไม้, การเลี้ยงไส้เดือน กับการท านาเตย , สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งก็ น่ากินน่าซื้อ มากมายเลย ไม่ว่าจะเป็น ข้าว 3 หอม , ข้าวหอมมะลิแดง , ขนมเผือกฉาบ , พริกแกง เป็นต้น

        นอกจากนี้ ชุมชนแห่งนี้ยังมีบทเพลงประจำชุมชนที่ถูกเรียกว่า เพลงรำเหย่ย เป็นบทเพลงพื้นบ้านที่นิยมร้องและเล่นกันมาตั้งแต่โบราณของชุมชนบ้านหนองทราย อะเธอจะมีแม่เพลงเป็นคนนำร้อง มีกลองยาว ฉิ่ง ฉาบ เป็นดนตรี ปกติจะร้องเล่นกันในเทศกาลวันตรุษ สงกรานต์ งานนักขัตฤกษ์ งานมงคลต่างๆ และงานรื่นเริงของชาวบ้าน

        ส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ดูเหมือนไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปแต่ก็น่าไปเรียนรู้และศึกษาไว้นั้นคือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเนื่องจากชุมชนจากตำบลหนองสาหร่ายต่าง ๆ มักจะมารวมตัวกันเพื่อแชร์หรือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น อีกทั้งที่นี้ก็จะมีการนำวิสาหกิจชุมชนจากชุมชนต่าง ๆ มาแสดงนั้นหมายความว่านักท่องเที่ยวนอกจากจะได้เห็นผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านหนองทรายแล้วก็อาจได้เจอผลิตภัณฑ์แปลกใหม่จากชุมชนอีกด้วย

         สิ่งที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้จาก ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่ายแห่งนี้คือความรู้สึกสนุก ได้เปิดหูเปิดตา ชุมชนนี้น่ารัก ไม่ว่าเราจะมา 100 คน 10 คน หรือ 2-3 คน ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ เข้ามาเจอประสบการณ์ใหม่ๆ กับที่นี่ได้ตลอดเวลา หากใครอยากจะมาพักโฮมสเตย์ แล้วตื่นเช้ามารีดนมวัว แล้วไปเก็บเตยหอมมาพับดอกกุหลาบไปดูการสีข้าว แพ็คข้าวใส่ถุง และอะไรอีกมากมาย ใครที่สนใจจะมาหาประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ ไกลจากกรุงเทพ แนะนำที่นี่ชุมชนบ้านหนองทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีได้เลย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558