ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
27 มิ.ย. 2562

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร 

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติได้เข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปีพ.ศ.2562 เป็นปีแรก และมีชมรมที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค เข้าสู่การประกวด ระดับประเทศ จำนวน 16 ชมรม แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ซึ่งเป็นเครื่องมือส่งเสริมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกายและจิตใจของผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ โดยดึงศักยภาพของผู้กระทำผิดให้สังคมได้เห็นถึงความสามารถและเกิดการยอมรับ อันเป็นการสร้างความภูมิใจและรู้สึกถึงคุณค่าในตนเอง ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจะต้องต่อยอดขยายผลโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อนำมาเป็นกลไกในการดูแลกลุ่มผู้กระทำผิดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมทั้งเป็นกำลังใจและชื่นชมทุกชมรมที่เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ด้วย 

นอกจากนี้ นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ได้บรรยายถึงแนวทางการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ เพื่อเป็นการเติมเต็มให้ทุกชมรมมีความพร้อมเข้าสู่การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ณ อิแพ็ค ฟอร์รั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558