ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
(คลิป) กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7
27 มิ.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 : MGMAC 2019 ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2019) ซึ่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมืองโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์การบริหารเมืองของผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ โดยการประชุมจะจัดขึ้น ณ เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามหลักการของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship) ทั้งนี้ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จากนั้นเป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้นำเมืองหลวงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินโครงการของเมือง ตามเสาหลักของอาเซียน 3 เสา ได้แก่ 1.ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
21 ต.ค. 2562
“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนใ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558