ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
(คลิป) กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7
27 มิ.ย. 2562

กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 : MGMAC 2019 ส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้นำเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 7 หรือ The 7th Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC 2019) ซึ่งกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมความร่วมมือตามกรอบอาเซียนในระดับเมืองโดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์การบริหารเมืองของผู้นำเมืองหลวงในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ โดยการประชุมจะจัดขึ้น ณ เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน และหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามหลักการของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน (ASEAN Chairmanship) ทั้งนี้ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน

สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้า ประกอบด้วย พิธีเปิดการประชุมโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน จากนั้นเป็นการประชุมโต๊ะกลมระหว่างผู้นำเมืองหลวงเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จในการดำเนินโครงการของเมือง ตามเสาหลักของอาเซียน 3 เสา ได้แก่ 1.ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558