ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
อย.มอบรางวัล ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562
12 ก.ค. 2562

อย.จัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ ให้แก่สถานประกอบการที่โดดเด่นด้านกระบวนการผลิตและจริยธรรมจากทั่วประเทศ โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 26 แห่ง รางวัลโล่เกียรติยศประจำปีอีก 41 แห่ง และมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ 2 แห่ง รวมเป็น 69 แห่ง จาก 6 ประเภทผลิตภัณฑ์

โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่สถานประกอบการ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข และผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนที่ผ่านหลักเกณฑ์ คือ มีการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายในประเทศที่ได้คุณภาพ

หากเป็นผู้ประกอบการผลิตเพื่อส่งออกต้องมีการจำหน่ายในประเทศด้วย โดยมีระยะเวลาประกอบการติดต่อกันอย่างน้อย 5 ปี มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานด้วยดีมาโดยตลอด มีการนำเอาระบบคุณภาพมาพัฒนาหรือควบคุมการผลิตให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพ ที่สำคัญไม่เคยถูกดำเนินคดี หรือถูกปรับ หรือถูกตักเตือน ตามกฎหมายของ อย. ย้อนหลังเป็นเวลา 2 ปี (นับถึงวันสมัคร) มีระบบในการตอบสนองต่อผู้บริโภค (Customer Relations) และประกอบการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับในปีนี้ อย.ได้มอบโล่รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2562 ให้กับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวนทั้งสิ้น 69 แห่ง ประกอบด้วย รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 26  แห่ง รางวัลโล่เกียรติยศประจำปีอีก 41 แห่ง และมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง จากทั้งหมด 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้  ด้านอาหาร รางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด 2) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 3) บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด 4) บริษัท เปอริเอ้ วิทเทล (ประเทศไทย) จำกัด 5) บริษัท เพรซิเดนท์    เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  6) บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำกัด  7) บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    8) บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด  9) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 10) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด 11) บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด

รางวัลประจำปี จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท กรีนสปอต จำกัด 2) บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด 3) บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด 4) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  5) บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 6) บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด 7) บริษัท ไมเนอร์ ชีส จำกัด  8) บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ด้านยา รางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ขาวละออเภสัช จำกัด 2) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด รางวัลประจำปี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด 2) บริษัท ไบโอแลป จำกัด  3) บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด 4) บริษัท มิลลิเมด จำกัด 5) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรฯ 6) บริษัท ยูนีซัน จำกัด 7) บริษัท สกายไลน์ เฮลท์แคร์ จำกัด 8) บริษัท สยามเภสัช จำกัด  9) องค์การเภสัชกรรม พระราม 6  10 ) บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด

ด้านเครื่องสำอาง รางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 2)  บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 3) บริษัท ไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด 4) บริษัท ปวีณ์มล จำกัด 5) บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 6) บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  7) บริษัท แอลเอฟ บิวตี้ (ประเทศไทย) จำกัด  รางวัลประจำปี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด  2) บริษัท การ์กัวร์ แล็บ จำกัด 3) บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด  4) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด

ด้านเครื่องมือแพทย์  รางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท โนวาเมดิค จำกัด  2) บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท โอกาโมโต รับเบอร์ โปรดักส์  จำกัด  รางวัลประจำปี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด 2) บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 3) บริษัท ไทยฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด 4) บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

ด้านวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข รางวัลต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  2) บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด 3) บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด รางวัลประจำปี จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ได้แก่ 1) บริษัท นวศรี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 2) บริษัท ไบรด์ บิวตี้ แคร์ คอสเมติก จำกัด 3) บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ส่วนสถานประกอบการที่ได้รางวัลมากกว่า 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ เป็น สถานประกอบการด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด และสถานประกอบการด้านยาและวัตถุอันตราย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่  องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี

สำหรับสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ที่ได้รับรางวัลมีจำนวน 12 แห่ง ได้แก่ 1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำสวนเพื่อการผลิตและแปรูปผลผลิตเกษตร จังหวัดลำพูน 2) วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านท่าข้าวโพด จังหวัดชัยนาท 4) วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา จังหวัดสิงห์บุรี 5) วิสาหกิจชุมชนบ้านสบายใจ จังหวัดสมุทรสงคราม 6) วิสาหกิจชุมชนน้ำปลาหวานต้นหอม บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

7) กลุ่มแปรรูปขนมบ้านโนนรัง จังหวัดมหาสารคาม 8) วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน จังหวัดนครพนม 9) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบุฤๅษี จังหวัดสุรินทร์ 10) วิสาหกิจชุมชนปลาส้มโนนกาหลง จังหวัดอุบลราชธานี 11) วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปสละอาทิตย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 12) วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงตายาย จังหวัดสงขลา

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความตั้งใจในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้บริโภค และมุ่งเน้นให้สถานประกอบการที่ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการอื่นๆ ได้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปัญหาการผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการ ทั้ง 69 แห่ง ขอให้รักษาความดี โดยคงคุณภาพมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรมตลอดไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558