ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ทอท.ลุยลงทุนรถไฟฟ้า 3 พันล้าน เชื่อมสนามบินดอนเมือง-บีทีเอส
02 ต.ค. 2562

เรืออากาศโท สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า สนามบินดอนเมืองจะเป็นอีกหนึ่งสนามบินที่มีระบบขนส่งสาธารณะครอบคลุมสะดวกต่อการเดินทางและสร้างความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งมียอดเติบโตต่อเนื่องในปัจจุบัน ดังนั้น ทอท.จึงมีแผนก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล ระยะทาง 3 กม. มูลค่าราว 3,000 ล้านบาท เพื่อเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต บริเวณถนนพหลโยธิน เข้ามายังสนามบินโดยตรง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีจุดเริ่มต้นที่เป็นไปได้สองจุดคือบริเวณสถานีสะพานใหม่และสถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ นอกจากนี้สนามบินดอนเมืองยังมีระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-หนองคาย-สปป.ลาว-คุณหมิง(จีน)​และระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง พร้อมทางเชื่อม(Sky Walk) เข้าสู่อาคารผู้โดยสารโดยตรง นอกจากนี้ยังมีระบบรถโดยสารสาธารณะเชื่อมสนามบินกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวอีกด้วย

เรืออากาศโท สัมพันธ์กล่าวต่อว่า สำหรับพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 มูลค่า 39,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 2562-2568 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและการพิจารณารายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขออนุมัติงบประมาณในโครงการ ขณะนี้เรื่องอยู่ที่กระทรวงคมนาคม เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากได้รับอนุมัติจะใช้เวลาออกแบบ 1 ปีก่อนเปิดประมูลช่วงปลายปี 2562 หรือ ปีต้นปี 2563 สามารถเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารเป็น 40 ล้านคนต่อปี โดยดำเนินการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคารเทียบเครื่องบิน 6 เดิม และก่อสร้างอาคารผู้โดยสารอาคาร 3 ให้มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี ปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เพื่อรองรับผู้โดยสารภายใน ประเทศ

ทั้งนี้ ขณะที่การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เป็นการปรับปรุงเพื่อฟื้นฟูสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพใหม่ และยกระดับการให้บริการผู้โดยสาร โดยเมื่อแล้วเสร็จอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 และ อาคาร 2 จะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี และดำเนินการขยายระบบจราจรเพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นภายใน ทดม. ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขยายลานจอดอากาศยาน รวมทั้งปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องตามงานในโครงการ

เรืออากาศโท สัมพันธ์กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 3 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน โดยสรุปขอบเขตงานได้ดังต่อไปนี้ แบ่งเป็น 1. งานพัฒนาด้านทิศใต้ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6, งานปรับปรุงระบบถนนภายในท่าอากาศยานดอนเมือง (ด้านทิศใต้), งานปรับปรุงอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น, ก่อสร้างลานจอดอากาศยาน และอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล (General Aviation) และงานก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัย

2.งานพัฒนาพื้นที่ด้านทิศเหนือ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าภายในสนามบิน (APM)​ งานก่อสร้างขยายอาคารเทียบเครื่องบิน ด้านทิศเหนือ, งานก่อสร้างอาคารจอดรถและอาคารสำนักงาน, งานขยานหลุมจอดเครื่องบินและงานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบินด้านทิศเหนือ และอาคารเทียบเครื่องบิน, งานก่อสร้างลานจอดอากาศยาน ด้านทิศเหนือ พร้อมทางขับเชื่อมและระบบเติมน้ำมันอากาศยาน, งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1   3.งานก่อสร้างในพื้นที่เขตปฏิบัติการการบิน (Airside) ได้แก่ งานก่อสร้าง Rapid Exit Taxiway บริเวณทางวิ่ง 21L/03R และ Exit Taxiway เชื่อมต่อทางขับ, งานปรับปรุงพื้นที่ ด้านทิศเหนือ ก่อสร้างอาคาร Power House และ Control Post

นอกจากนี้ ยังมีดำเนินการก่อสร้าง JUNCTION BUILDING งานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ผู้โดยสาร งานก่อสร้างอาคารจอดรถระยะยาวด้านทิศใต้ และงานก่อสร้างระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ และลดความแออัด โดยงานดังกล่าวจะแยกการดำเนินงานจาก ในโครงการโดยดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558