ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมผุดแผนสกัดฝุ่น PM2.5
02 ต.ค. 2562

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เปิดเผยถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของกระทรวงคมนาคมว่า ได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อโดยแบ่งเป็น 3 เรื่องคือ เรื่องรถ ก่อสร้าง และระบบขนส่งสาธารณะ

โดยเรื่องแรกคือเรื่องรถนั้น มีการเตรียมหารือเรื่องการนำมาตรการด้านภาษีมาใช้กับรถที่ก่อมลพิษ เช่น รถที่ปล่อยควันดำหรือมีเกณฑ์ควันดำเกินมาตรฐาน จะต้องถูกเก็บภาษีในอัตราสูงกว่ารถปกติที่ไม่ก่อมลพิษ และในทางกลับกันก็จะมีการลดภาษี หรือลดหย่อนค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนให้กับรถที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขณะเดียวกัน ทางกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะต้องตรวจสอบสภาพรถขนส่งสาธารณะและควันดำให้เข้มงวดมากขึ้น และหากรถคันใดไม่ผ่านเกณฑ์ จะต้องสั่งห้ามวิ่งบริการเด็ดขาดจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขให้ได้มาตรฐาน โดยขณะนี้ ขบ.จะตรวจสอบสภาพรถและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยจะตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารบนถนนสายหลักและสายรองใน กทม.และปริมณฑล เดือนละไม่น้อยกว่า 16 วัน พร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บก.จร. กทม.กรมควบคุมมลพิษ และผู้ประกอบการ ในการตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร

พร้อมทั้งอาจมีการปรับเวลาเดินรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไปเข้าเขตพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร และการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในปัจจุบัน โดยจะสามารถเดินรถได้หลังเวลา 24.00 -04.00 น. ทั้งนี้ จะต้องมีการสื่อสารกับผู้ประกอบการที่ใช้รถบรรทุก 10 ล้อและดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป พร้อมทั้ง กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะขอความร่วมมือกับ บก.จร.และตำรวจจราจรในพื้นที่เพื่อกวดขันและเข้มงวดไม่ให้มีการจอดรถบนพื้นผิวถนนที่จราจรแออัด เช่น ถนนราชพฤกษ์ ถนนกัลปพฤกษ์ โดยที่ผ่านมา ทช.ได้มีการประสานงานกับตำรวจจราจรมาโดยตลอด ถึงการห้ามจอดรถบริเวณห้ามจอด

อีกทั้ง ขบ.จะเพิ่มจุดบริการนอกสถานที่ในเวลาราชการ เพื่อให้บริการตรวจสภาพและดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ บริเวณ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และสถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง นอกจากนี้ ในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะนั้น จะมีการออกนโยบายให้ข้าราชการและพนักงานที่จำเป็นต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพฯ นั้นหลีกเลี่ยงการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยให้ใช้บริการขนส่งสาธารณะแทน เช่น รถไฟ รถทัวร์ เป็นต้น โดยมาตรการระยะกลางและระยะยาวนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เข้าด้วยกันคือ ล้อ-ราง-เรือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และดึงดูดให้ประชาชนมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้นอีกด้วย

ด้านกรมทางหลวง (ทล.) มีแผนในการติดตั้งระบบปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูง บริเวณด่านเก็บเงินบนทางหลวงพิเศษ อีก 7 แห่ง ได้แก่ บริเวณหลังคาคลุมตู้เก็บค่าผ่านทาง (Canopy) ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบางปะกง ,หนองขาม 1 ,หนองขาม 3 ,ทับช้าง 1 (ช่องทางที่1-7) ,ทับช้าง 2 (ช่องทางที่1-7) ,โป่ง 3 และพัทยา (ขาออก) โดยคาดว่าจะดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จภายในต้นเดือน ต.ค. นี้

ส่วนเรื่องของการก่อสร้างนั้น ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการอย่าง ทล.หรือ ทช. ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ติดตั้งจัดสเปรย์น้ำในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ส่วน ทช.จะกำหนดมาตรการลดฝุ่น โดยหากพบว่าการก่อสร้างทำให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจนสังเกตได้ ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 วัน จะพิจารณาให้หยุดกิจกรรมก่อสร้าง เพื่อสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงและพิจารณาดำเนินการแก้ไข และขอให้หน่วยงานของผู้ว่าจ้างจัดทำบัญชีเครื่องจักร ระบุประเภทรถและหมายเลขทะเบียนของแต่ละโครงการ เพื่อพร้อมในการประสานสำนักงานขนส่งจังหวัดในการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักรเพื่อลดมลภาวะ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558