ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมลงพื้นที่ตรวจความพร้อม ท่าอากาศยานบุรีรัมย์รองรับอากาศยานและผู้โดยสารที่เดินทางเข้าร่วมงาน MOTO GP 2019
04 ต.ค. 2562
                 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้เตรียมนำคณะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมท่าอากาศยานบุรีรัมย์สำหรับรองรับอากาศยานและผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าร่วมงานแข่งขัน MOTO GP 2019 ซึ่งถือว่าเป็นงานมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคมนี้ ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ คาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้าร่วมงานมากกว่า 200,000 คน  
 สำหรับการเตรียมความพร้อมของกระทรวงคมนาคม ตนในฐานะกำกับดูแลกรมท่าอากาศยาน ซึ่งท่าอากาศยานบุรีรัมย์จะเป็นประตูด่านแรกที่ให้การต้อนรับแขกผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดความประทับใจด้วยงานบริการ รอยยิ้ม และน้ำใจของคนไทย จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งความปลอดภัย การบริหารจัดการ และการบริการตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับความสะดวกในการเดินทางอย่างเต็มที่ ในโอกาสนี้ จะได้ตรวจติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ที่มีเป้าหมายให้เป็นท่าอากาศยานที่เชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบในอนาคต ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง และรองรับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยมีแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ อาทิ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ขยายความยาวทางวิ่งเป็น 2,990 เมตร พร้อมอาคารคลังสินค้าและลานจอดอากาศยาน ตั้งเป้าปี 2569 สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1.7 ล้านคนต่อปี และในปี 2563 นี้ กรมท่าอากาศยานยังมีแผนงานการปรับปรุงและติดตั้งระบบและอุปกรณ์ด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่ทันสมัย ยกระดับมาตรฐานของท่าอากาศยานให้เป็นที่ยอมรับของประเทศในแถบยุโรป หรือ EASA (European Aviation Safety Agency) และ FAA (Federal Aviation Administration) ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัยของ ICAO และได้ตั้งงบประมาณกว่า 80.25 ล้านบาท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ทางลาดลำเลียงผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น – ลงอากาศยานในทุกท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องการเดินทางโดยสารเครื่องบินเพื่อคนทั้งมวลและความเท่าเทียม นอกจากนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ในวันที่ 5-6 ต.ค. ก็จะได้มีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานที่ได้มอบนโยบายลงไป รวมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558