ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
พม.หนุนกำพร้า-ยากจน-ด้อยโอกาสชายแดนใต้เล่นกีฬา
08 ต.ค. 2562

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับมอบของบริจาค อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ จากนายเสนีย์ วัชรศิริธรรม นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA-Bangkok Chapter) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกำพร้า เด็กยากจน และ เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ให้ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมทักษะด้านกีฬา เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เหมาะสม ตามวัยด้วยกิจกรรมการออกกำลังที่สร้างสรรค์

 

         นายจุติ เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็กจากสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ-ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA-Bangkok Chapter) โดยจะนำไปส่งมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก จำนวน 5 แห่ง สังกัดกระทรวง พม. ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช และสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านสงขลา โดยพิจารณาจัดสรรอุปกรณ์กีฬาและของเล่นสำหรับเด็กให้เหมาะสมตามกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาประเภทต่างๆ ของแต่ละสถานสงเคราะห์เด็ก อีกทั้งพิจารณาจัดสรรให้กับเด็กกำพร้าในพื้นที่ต่อไป

 

          "นอกจากนี้ กระทรวง พม. ยังได้นำของบริจาค อุปกรณ์กีฬา และของเล่นสำหรับเด็ก มอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก เยาวชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและมีเด็กจากพื้นที่จังหวัดภาคใต้อยู่ในความอุปการะด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ - ภาคพื้นกรุงเทพฯ (ISACA - Bangkok Chapter) ที่ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนเด็กกำพร้าในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เพื่อส่งความห่วงใยให้กับเด็กเหล่านี้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมทางสังคม นำไปสู่พลังในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558