ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
อปท.เชิญเป็นแขก ย้อนกลับ
นายกฯป่าตอง มุ่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดันไมซ์ซิตี้ สู่ป่าตองเมืองยั่งยืน
21 ต.ค. 2562

“ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างมาก”  : เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง

เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์  นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง มุ่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดันไมซ์ซิตี้ สู่ป่าตองเมืองยั่งยืน

“ป่าตอง” เมืองชายหาดอันสวยงามของจังหวัดภูเก็ต และยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวริมหาดทรายอันสวยงามที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะมาเที่ยวชม อย่างไรก็ตาม คงไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะดำรงความสวยงามจากการสร้างสรรของธรรมชาติให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาและการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากต่อเรื่องนี้เห็นจะไม่มีใครเกินกว่าบุคคลที่ชื่อ “เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์” นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ที่เป็นผู้ดูแล บริหารจัดการอาณาบริเวณหาดป่าตองแห่งนี้มา  5 ปีกว่าแล้วนั่นเอง

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองในวัย 56 ปี ผู้นี้เริ่มต้นเล่าถึงความรู้สึกที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองให้ “อปท.นิวส์ เชิญเป็นแขก” ฟังว่า ในการทำงานมา 5 ปีแล้วนั้น ช่วงแรกๆ ของการทำงานจะหนักในเรื่องของการเข้ามาแก้ปัญหาเดิมๆของป่าตองที่สะสมมานาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเสีย ขยะ การจราจรและน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งก็ได้ใช้เวลาไป 2 ปีในการแก้ปัญหาเหล่านี้ ซึ่งบางปัญหาก็สามารถแก้ไขได้ อย่างเช่นเรื่องน้ำท่วม ซึ่งปัจจุบันนี้ป่าตองไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมแล้ว แต่บางเรื่องก็จะยังต้องดำเนินการต่อไป เช่นเรื่องปัญหาขยะ ซึ่งหากถามว่าดีขึ้นกว่าแต่ก่อนหรือไม่ ก็สามารถตอบได้เลยว่าดีขึ้นกว่าเดิมมาก

“ส่วนเรื่องของปัญหาการจราจรอาจจะเป็นปัญหามาก เนื่องจากเมืองของเราเป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ประกอบกับเมืองไม่มีรถขนส่งมวลชนก็ทำให้นักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารรับจ้างเฉพาะที่มีบริการแบบเหมาและเช่า จึงทำให้การจราจรคับคั่งจากปริมาณของรถที่มีจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีความพยายามที่จะเรียกร้องให้มีขนส่งสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และในขณะเดียวกันป่าตองก็พยายามปรับปรุงและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเดิน เพื่อลดการใช้ยานพาหนะในพื้นที่เพื่อไม่ให้การจราจรแออัดจนเกินไป”

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ยังกล่าวกับ อปท.นิวส์ เชิญเป็นแขก ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มถึงความภูมิใจและความประทับใจที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในส่วนตรงนี้ว่า เรื่องแรกที่ภูมิใจคือได้ดำเนินการฟื้นฟู “น้ำตกวังขี้อ้น” ซึ่งถือเป็นน้ำตกที่มีประวัติศาสตร์มากับพี่น้องชาวป่าตอง คือเมื่อปี 2502 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมาเยือน “น้ำตกวังขี้อ้น” ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นสิริมงคลของคนพื้นที่ป่าตองนั่นเอง

“โครงการฟื้นฟูน้ำตกวังขี้อ้นนี้ถือได้ว่าได้รับความร่วมมือร่วมใจกันของคนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อก่อนที่ดินบริเวณปากทางเข้าน้ำตกมีปัญหา ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเข้าใช้น้ำตกได้ น้ำตกจึงถูกทิ้งร้าง และเมื่อมีถนนมีบ้านเรือนอาศัยอยู่มากขึ้น ทำให้เกิดน้ำเสียไหลลงสู่วังขี้อ้น น้ำจึงไม่สามารถที่จะเล่นได้ ทำให้เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าบริเวณดังกล่าวมีน้ำตก และไม่ทราบว่าความสำคัญของน้ำตกวังขี้อ้นมีที่มาอย่างไร ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาบริหารเมืองป่าตอง ชาวบ้านเรียกร้องบอกว่า อยากจะเอาวิถีน้ำตกวังขี้อ้นคืนมาเหมือนในอดีต เพราะน้ำตกวังขี้อ้นสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนชาวป่าตองอย่างมาก จนเกิดการปรับปรุงและพัฒนาฟื้นฟูได้สำเร็จ”

ส่วนเรื่องที่2 ที่นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองภูมิใจและประทับใจในการทำงานคือสามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเมืองป่าตองได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเรื่องนี้นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองบอกกับอปท.นิวส์ เชิญเป็นแขก ว่า ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ คนของเทศบาลที่ได้มีการทำงานบูรณาการร่วมกัน ตั้งแต่การติดตามดูเส้นทางคูคลอง การแก้ปัญหาขยะหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ อีกทั้งช่วงฝนตกก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด จนถึงปัจจุบันนี้ป่าตองไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอีกเลยนอกจากนี้ ก็ยังมีเรื่องการสร้างเมืองป่าตองให้กลับมามีวิถีดั้งเดิมของคนในพื้นที่ ที่ไม่มุ่งเพียงแต่ด้านบันเทิงหรือสีสันยามค่ำคืนอย่างเดียว

โดยนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองผู้นี้เชื่อว่า ชีวิตของคนเราจะมีวิถีอย่างเดียวไม่ได้ หลายๆ อย่างต้องเป็นองค์ประกอบร่วมกันไป ทั้งการทำมาหากินและการพักผ่อน หรือการใช้ชีวิตที่สงบเรียบง่าย ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมจะต้องไม่ลืม และจะต้องคงเก็บรักษาอนุรักษ์สืบสานกันต่อไป ส่วนวัฒนธรรมวิถีใหม่ก็ให้ดำเนินควบคู่กันไป

คุณเฉลิมลักษณ์ ยังบอกถึงเรื่องที่เมืองป่าตองกำลังพยายามดำเนินการอยู่ก็คือการปรับเมืองป่าตองเพื่อเป็นเมืองไมซ์ที่จะรองรับนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะให้พี่น้องในเมืองป่าตองมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไม่ใช่เหมือนทุกวันนี้ที่จะมีเศรษฐกิจหรือมีรายได้ดีจากช่วงแค่ไฮซีซั่นเท่านั้น ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเชื่อว่า จะดำเนินการในเรื่องนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน ซึ่งหากทำได้จริงจะทำให้เศรษฐกิจของเมืองป่าตองมีความยั่งยืน และเชื่อว่าป่าตองจะเป็นเมืองท่องเที่ยวของไทยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังประเทศได้มากขึ้นกว่าเดิม

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง ยังเล่าให้ฟังว่า ตัวเธอตระหนักดีว่าเมืองป่าตองเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่การจะพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเมืองนั้น จะไม่สามารถทำได้แค่เพียงหน่วยงานเดียว โดยไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ เพราะฉะนั้น เรื่องที่เธอให้ความสำคัญเสมอมาก็คือทุกครั้งเธอจะให้ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมกับเทศบาลในทุกๆ เรื่อง ตั้งแต่ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมภูมิใจไปด้วยกัน ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถเห็นผู้คนมามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเมืองป่าตองให้เกิดการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม เธอบอกด้วยว่า อยากให้เกิดการบริหารท้องถิ่นที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง เพราะที่ผ่านมาหลังเข้ามาทำหน้าที่ไม่มีความอิสระในการทำงานหลายเรื่อง โดยเฉพาะเมื่อคิดที่จะพัฒนาพื้นที่ก็จะติดเรื่องระเบียบและอำนาจอยู่พอสมควร เนื่องจากพื้นที่ในป่าตอง ไม่ใช่พื้นที่ที่เทศบาลมีอำนาจในทุกตารางนิ้ว คืออาจมีหน่วยงานต่างๆอยู่ในพื้นที่ป่าตอง เช่น ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า กรมประมง ส.ป.ก. เป็นต้น คือมีอำนาจทับซ้อนอยู่ ดังนั้น หลายเรื่องที่คิดจะทำการพัฒนา ก็ไปติดหน่วยงานเหล่านี้อยู่เหมือนกัน ทำให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ได้ตามแผนที่คาดหวังไว้

“เรื่องนี้ก็ไปสอดคล้องกับการที่อยากจะขอรัฐบาลให้ป่าตองเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษได้หรือไม่ เพราะบริบทของป่าตองจะไม่เหมือนกับภูเก็ตโดยทั่วๆ ไป เช่น ป่าตองมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก คือมีทั้งธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืน ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการสถานบันเทิงเรียกร้องเรื่องของการขยายเวลาเปิด-ปิด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่ นอกจากนี้ ก็ยังติดปัญหาในหลายๆ เรื่องที่เราอยากจะพัฒนาพื้นที่ป่าตองด้วย ดังนั้น เราจึงอยากเป็นเมืองท่องเที่ยวพิเศษ โดยไม่ต้องไปเปลี่ยนโครงสร้างอะไรมากมาย แค่มอบอำนาจต่างๆ ที่มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าตองให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองที่จะได้พิจารณา เพื่อการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว และที่สำคัญเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ได้อย่างมาก”

ท้ายนี้ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตองได้ย้ำถึงข้อคิดในการทำงานในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองว่า “เป็นคนทำงานจริงจัง แต่ก็จริงจังอยู่บนพื้นฐานการรับฟังคนอื่นด้วย ไม่ได้เป็นคนคิดเองทำเองโดยไม่รับฟังใคร เพราะคิดว่าหลายคน หลายความคิด จะมีความรอบคอบที่ดีกว่า ประกอบกับหลายแรงการดำเนินการในเรื่องใดๆ ก็จะเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว และการทำเรื่องใดๆ ให้เกิดความยั่งยืนได้นั้น ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด”

มาถึงตรงนี้ คงต้องหันมาดูดีกรีการศึกษาและประสบการณ์ต่างๆ ของการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตองคนเก่งดูบ้าง ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเกิดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2506 การศึกษา ก็มีจากสถาบันฝึกอบรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ส.ร.ท.) บางแสน จังหวัดชลบุรี /นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง /รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

สำหรับประสบการณ์ด้านการเมือง ปี 2534 กรรมการสุขาภิบาลตำบลป่าตอง /ปี 2537 เทศมนตรีตำบลป่าตอง /ปี 2541 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตอง /ปี 2544-2547 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต เขต 2 กรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปัญหาการว่างงาน สภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร /ปี 2548-2549 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต เขต 2 กรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร คณะทำงานติดตามงบประมาณกรณีเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิกรรมาธิการพิจารณางบประมาณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร /ปี 2550-2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน กลุ่มที่ 8 กรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558