ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
“ปากเท้าเปื่อย” ระบาด 15 จังหวัด รัฐคุมห้ามเคลื่อนย้าย 1 เดือน
05 พ.ย. 2562

นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่หลายจังหวัด โดยทางกรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 28 ต.ค. 2562 ให้ใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโรค เนื่องจากมีแนวโน้มจะพบการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้สัตว์มีความเครียด อ่อนแอ มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย และสภาพอากาศเหมาะสมต่อการคงทนของเชื้อไวรัส อีกทั้งอยู่ในช่วงปลายของรอบการฉีดวัคซีนอาจส่งผลกระทบต่อระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ต่ำลง ไม่สามารถป้องกันโรคได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางกรมปศุสัตว์จึงให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชะลอการเคลื่อนย้ายโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และกวาง เป็นระยะเวลา 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.ถึง 30 พ.ย. 2562

โดยจังหวัดที่พบการระบาดได้แก่ มหาสารคาม ลพบุรี สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา ยกเว้นกรณีสัตว์ที่เข้าโรงฆ่าสัตว์จะต้องปฏิบัติตามประกาศของกรมปศุสัตว์ และให้ทางปศุสัตว์รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันก่อนถึงรอบ รวมทั้งแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 พ.ค. 2563
สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่า มีความวุ่นวายเกี่ยวกับผู้ก่อความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ขณะเดียวกันเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น ก็ยิ่งสร้างความหนักใจขึ้นอีกเท่าทวีคูณ เพราะมีการเคลื่อน ย้ายผู้คนเข้ามาอย่า...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558