ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
อ.ต.ก.ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 มุ่งพัฒนาตลาดเคียงคู่พัฒนาเกษตรกร
08 พ.ย. 2562

                นอกจาก ตลาด อ.ต.ก.จะเป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และเป็นตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 4  จากการจัดอันดับของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นเมื่อปี พ.ศ. 2560 ตลาด อ.ต.ก. ยังมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ในราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

                นายกมลวิศว์ แก้วแฝกผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)กล่าวว่าการที่สินค้าเกษตรประเภทผัก ผลไม้ อาหารสด และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ในตลาด อ.ต.ก.ได้รับความนิยมจากชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก็เพราะผู้บริโภคมีความมั่นใจว่า สินค้าที่วางจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก.เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยเนื่องจาก อ.ต.ก.มีการขึ้นทะเบียนร้านค้าทุกร้านที่นำสินค้ามาจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรทุกร้านจะต้องระบุแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรนั้นๆ พร้อมกับแสดงเอกสารหรือใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรต่างๆให้กับอ.ต.ก.ด้วย

               นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ของ อ.ต.ก. และหน่วยงานของรัฐ เข้าไปตรวจสอบสารปนเปื้อนในผักผลไม้และอาหารทะเลเป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นสารฟอร์มาลีนบอร์แรกซ์และสารฟอกขาวส่วนสินค้าจำพวกผักผลไม้ที่นำมาจำหน่ายในตลาด อ.ต.ก. จะเป็นสินค้าที่มีการคัดเกรดและรับประกันคุณภาพ หากผู้บริโภคซื้อไปแล้วพบว่าเน่าเสียหรือไม่ได้คุณภาพ สามารถนำไปคืนผู้ขายหรือขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อจากหน้าร้าน หรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่ อ.ต.ก.จะช่วยดำเนินการให้ ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปจาก อ.ต.ก. จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยอย่างแน่นอน

“สินค้าเกษตรในตลาด อ.ต.ก. จะได้รับการตรวจสอบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งมีการเพิ่มความถี่ในการตรวจตามระเบียบทางราชการมากกว่าที่อื่นๆ โดยไม่แจ้งให้เกษตรกรและผู้ค้าทราบล่วงหน้า เราจึงสามารถรับประกันความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ 100เปอร์เซ็นต์”

               นายกมลวิศว์ เปิดเผยอีกว่าทุกวันนี้ อ.ต.ก.ได้นำเทคโนโลยี 4.0 มาใช้ในการบริหารจัดการตลาด อ.ต.ก.ในหลายๆ ด้านมีทั้งการพัฒนาช่องทางสั่งซื้อสินค้าจากตลาด อ.ต.ก. ทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์การจัดทำระบบจัดส่งสินค้าที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าจากตลาด อ.ต.ก.ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัดให้บริการจัดส่งสินค้าจากตลาด อ.ต.ก.ไปยังผู้สั่งซื้อทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งความพิเศษก็คือไม่ใช่แค่เพียงการจัดส่งสินค้าแบบธรรมดาทั่วไปเท่านั้น แต่สามารถจัดส่งสินค้าในระบบที่รักษาคุณภาพ 100 %  การจัดส่งสินค้าการเกษตรภายใต้ระบบแช่เย็นหรือแช่แข็งในระบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งแม้แต่ไอศกรีม อ.ต.ก.ก็สามารถนำส่งไปให้ถึงมือลูกค้าได้

นอกจากนี้อ.ต.ก.ยังได้นำนวัตกรรมด้านการเกษตรแปรรูป เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น อย่างเช่น “โครงการ 1 จังหวัด 1 นวัตกรรมเกษตร” อ.ต.ก. ได้เปิดศูนย์การเรียนรู้การเพาะเห็ดแครงอินทรีย์ขึ้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งตามปกติเห็ดแครงเป็นเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ชาวใต้นิยมบริโภคเพราะมีรสชาติอร่อยและหากินได้ยากอ.ต.ก.ได้เข้าไปส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงเห็ดแครงอินทรีย์ในโรงเรือนและแปรรูปไว้ในบรรจุภัณฑ์ โดย อ.ต.ก.จะรับไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศหากผู้สั่งซื้อได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพอ.ต.ก.ก็พร้อมจะรับซื้อคืน

               นายกมลวิศว์ เปิดกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ อ.ต.ก. ได้นำนวัตกรรมไปแก้ปัญหาให้กับชาวสวนแตงโม ที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อผลิตและจำหน่ายแตงโมในแบบแช่แข็ง สามารถส่งไปขายในตลาดอเมริกาได้ ซึ่งการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาแปรรูปหรือพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรนี้ ก็จะช่วยยืดอายุสินค้าเกษตรให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น และช่วยแก้ปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ได้อีกทางหนึ่ง

“ทุกวันนี้ การนำนวัตกรรมมาพัฒนาสินค้าการเกษตรในรูปแบบต่างๆ ช่วยให้สินค้าเกษตรมีช่องทางการตลาดมากขึ้น และมีราคาดีขึ้นอย่างเช่นการปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม จังหวัดนครพนมได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นสินค้าเริ่มขาดตลาด หรือกรณีมะพร้าวมีราคาตกต่ำ เราก็ส่งเสริมให้มีการทำมะพร้าวบอนไซ เพื่อดึงผลผลิตมะพร้าวส่วนหนึ่งออกจากท้องตลาดเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรโดยปริยาย เช่นเดียวกับการแปรรูปสินค้าเกษตรในช่วงผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ เราไม่ขาย แต่เก็บรักษาไว้ ต่อเมื่อราคาขยับขึ้น จึงนำสินค้านั้นๆ ออกมาจำหน่าย เหล่านี้คือสิ่งที่ อ.ต.ก.กำลังดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร”ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าว

 

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558