ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมวางเป้า มอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” เปิดใช้ปี 66
14 พ.ย. 2562

กระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ “บางใหญ่-กาญจนบุรี” วางเป้าเปิดใช้ปี 2566 หลัง ครม.อนุมัติงบ 1.2 หมื่นล้าน

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกรอบวงเงินที่ใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เพิ่มเติมอีก 12,032 ล้านบาท รวมเป็น 17,452 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมแล้ว กรมทางหลวงก็จะเร่งผลักดันโครงการ ด้วยการส่งมอบพื้นที่และเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อตามแผนงาน คาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญาในต้นปี 2566

สำหรับมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตก โดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษก ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, อำเภอนครชัยศรี, อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม, อำเภอท่ามะกา และไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทางรวม 96.410 กิโลเมตร

ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจร มูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างงานโยธามีจำนวนทั้งหมด 25 สัญญา และผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 อยู่ที่ 25.08% ช้ากว่าแผน 56.00 % ความล่าช้าที่เกิดขึ้น เป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง 31% จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด เนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอ

ที่ผ่านมา กรอบงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน 5,420 ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปหมดแล้ว แต่ยังขาดอีก 12,032 ล้านบาท รวมเป็นเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด 17,452 ล้านบาท วงเงินที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติในปี 2558 ได้จากการประมาณราคาค่าเวนคืนเบื้องต้น โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นหลัก

ต่อมาในปี 2559 ได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่จริง ทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้อย่างละเอียด พบว่ามีจำนวนมากกว่าที่ได้ประมาณการเบื้องต้น ประกอบกับมีการพัฒนาพื้นที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดโครงการสำคัญตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์และบริเวณใกล้เคียง ส่งผลทำให้สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก คณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นจึงได้กำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสภาพความเป็นจริง โดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทุกประการ ส่งผลให้วงเงินสูงเพิ่มมากขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวงจะเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนภายในเดือนมีนาคม 2563 ครบทุกราย

กระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเปิดให้บริการตลอดสายภายในปี 2566 จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังภาคตะวันตกของประเทศเป็นไปโดยสะดวก มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น และจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558