ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจเพื่อนบ้าน AEC+3 ย้อนกลับ
เมียนมา-จีน จ่อจัดมหกรรมการค้าชายแดนในเมืองล่าเสี้ยว
24 ธ.ค. 2562

เมียนมาร์ร่วมจีนจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนฯ ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาและหน่วยงานรัฐบาลเมืองหลินชาง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

กลุ่มบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของเมืองหลินชางจะนำสินค้าไปจัดแสดง ขณะที่เมียนมาจะจัดแสดงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากป่า อาหาร ใบชา และสินค้าการเกษตรอื่นๆ ภายในงานมหกรรมฯ ที่จะมีบูธจัดแสดงสินค้ารวม 132 บูธ

คณะผู้จัดงานระบุว่างานมหกรรมฯ มุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเมืองล่าเสี้ยวและเมืองหลินชาง เสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้า สร้างตำแหน่งงานใหม่ๆ แก่ชาวบ้านท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยว

อนึ่ง มหกรรมการค้าชายแดนเมียนมา-จีนครั้งก่อน จัดขึ้นที่เมืองมูเซ (Muse) เมื่อเดือนธันวาคม 2018

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมาระบุว่าการค้าชายแดนระหว่างเมียนมาและจีน มีมูลค่าสูงกว่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.2 แสนล้านบาท) ในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2018-2019 ซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา

เมียนมาทำการค้าชายแดนกับจีนผ่านเมืองชายแดน ได้แก่ เมืองมูเซ, เมืองลวยเจ (Lweje), เมืองชินฉ่วยฮ่อ (Chinshwehaw), เมืองคันปิเกเต (Kanpikete) และเมืองเชียงตุง (Kengtung)

การส่งออกของเมียนมาผ่านด่านชายแดนมีมูลค่าทั้งหมด 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9 หมื่นล้านบาท) ขณะที่การนำเข้าอยู่ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3.9 หมื่นล้านบาท) เมื่อนับถึงวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558