ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
“นิพนธ์” เปิดศูนย์ ศปถ. เข้มใช้กฎหมาย ป้องกันอุบัติเหตุ 7 วันปลอดภัย ช่วงปีใหม่ 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค. 63 เน้นใช้หลัก 3 ร.
27 ธ.ค. 2562

 ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยรมช.มท. ได้กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  จึงได้มอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ทหาร ตำรวจ  กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเต็มกำลัง โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area approach) ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มุ่งดำเนินมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนอย่างรอบด้าน ทั้งคน รถ ถนน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในหลัก 3 ร. ของนายกรัฐมนตรี ได้แก่ รักตัวเอง รักครอบครัว และรักผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น รวมถึงดำเนินการตามแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้น เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อม โดยปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทาง แสงสว่างป้ายเตือน สัญญาณไฟ และไฟส่องสว่าง พร้อมปฏิบัติการเชิงป้องกันด้วยการจัดตั้งจุดตรวจในเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งเส้นทางสายหลัก สายรอง และเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล/หมู่บ้าน รวมถึงเสริมประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกพลังชุมชนและจิตอาสา โดยเฉพาะการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย อีกทั้งตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและกวดขันความพร้อมของพนักงานขับรถ เข้มงวดการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ จัดเตรียมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้พร้อมช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนในรูปแบบ การสร้างการรับรู้มาตรการบังคับใช้กฎหมาย สถานการณ์อุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนน

นายนิพนธ์   กล่าวว่า ปีนี้ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งด่านครอบครัว ด่านชุมชน โดยพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางปฏิบัติ พร้อมกำชับทุกส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผนซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของ 7 วัน แห่งความปลอดภัยทางถนน ที่ต้องดูแลการเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่ จึงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตาม พร้อมฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่กำชับแผนการออกเยี่ยมจุดตรวจต่างๆเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้ให้แนวทางไว้ด้วย นอกจากนี้รัฐบาลได้นำความห่วงใยของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใจประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมอบหมายให้จิตอาสาพระราชทานเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลการสัญจร และวินัยจราจรในแต่ละพื้นที่ จึงอยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เมาไม่ขับ ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ และไม่ขับเร็วเกินกำหนด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ จึงขอความร่วมมือ ให้ขับรถอย่างมีน้ำใจและมีวินัยจราจร เพื่อให้เทศกาลปีใหม่นี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทย

/////

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558