ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กรมการค้าภายในเฟ้น 9 แผนงาน รองรับปีทองผลไม้ไทย
12 ม.ค. 2563

กรมการค้าภายในเตรียมออกมาตรการล่วงหน้า รองรับผลผลิตผลไม้ที่จะออกสู่ตลาดปีนี้ ตั้งเป้าส่งเสริมเป็นปีทองของผลไม้ไทย

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวว่า จากแผนส่งเสริมยกระดับราคาผลไม้ปีที่ผ่านมา โดยผลไม้ส่วนใหญ่มีราคาดีขึ้น ทั้งทุเรียน และมังคุด เพราะมีคุณภาพดี ทำให้ปี 2563 ได้กำหนด 9 มาตรการดูแลทั้งด้านคุณภาพ การตลาด และประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผลไม้ไทยเป็นที่นิยมมากขึ้น

โดยมาตรการแรกเป็นการหาตลาดรองรับชัดเจนด้วยการดึงผู้ซื้อกว่า 50 กลุ่ม มาซื้อผลไม้โดยตรง มีเป้าหมาย 20,000 ตัน 2. การเชื่อมโยงผลผลิตเข้าสู่ห้างและร้านค้าธงฟ้า มีเป้าหมาย 50,000 ตัน  3.การเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้แต่ชนิดเป็นกรณีๆ ไป 4.การรณรงค์ให้บริโภคผลไม้มากขึ้น อาทิ การจัดมหกรรมผลไม้เป็นรายชนิด 5.การกำกับดูแลล้งรับซื้อผลไม้ทั้งของไทยและล้งต่างประเทศ มีการประกาศและแนะนำล้งที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นแนวทางให้ชาวสวนตัดสินใจก่อนขายผลไม้ และกำหนดแนวทางปฏิบัติไม่ให้มีการเอาเปรียบชาวสวน

6.การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตั้งเป้าให้ผลไม้ไทยมีแบรนด์เป็นของตนเอง 7.เสริมศักยภาพให้ผู้ส่งออกไทย ให้การรับรองเครื่องหมายผู้ส่งออก สามารถส่งออกผลไม้ได้สะดวกขึ้นแบบไม่ต้องตรวจซ้ำ 8.ฝึกให้แรงงานมีความชำนาญในการคัดเลือกผลไม้คุณภาพก่อนขาย และ 9.จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หากเกิดปัญหาราคาตกต่ำ จะเน้นการเชิญชวนผู้ซื้อให้เข้าไปถึงสวน เช่น การดึงกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวไปยังพื้นที่สวนผลไม้ และมาตรการเดิมปีที่แล้วสามารถนำผลไม้โหลดขึ้นเครื่องได้ฟรี

อย่างไรก็ตาม ปีนี้จะขยายไปถึงต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะรวบรวมประเทศปลายทางที่สามารถนำผลไม้เข้าได้แบบไม่มีเงื่อนไขและมีเงื่อนไข เพื่อออกมาตรการขอความร่วมมือสายการบินได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งเป็นการเตรียมล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมให้ปีนี้ยังคงเป็นปีทองของผลไม้ไทย เป็นต้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558