ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 63
13 ม.ค. 2563

       ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 63 สงมอบความสุขสร้างความสนุก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563ซึ่งวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้ความสำคัญกับเด็กๆ ทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ

           การเตรียมความพร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดที่ดีให้กับเด็กๆ และเยาวชนจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน
ล่าสุด ชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ โดยพนักงาน ซีพี ออลล์ และพนักงานร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำโดยนายพิสิฐ พรัดมะลิผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น
อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี
            นายพิสิฐ พรัดมะลิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย หนึ่งในจิตสาธารณะซีพี ออลล์ กล่าวว่า ซีพี ออลล์
มีความมุ่งหวังที่จะมอบโอกาสและเสริมสร้างความรู้ตามปณิธานองค์กรในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”และเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของชาติการสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับเยาวชนในวันนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีจิตสาธารณะมีจิตใจที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวม
ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จะช่วยสร้างเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคตเพื่อร่วมส่งมอบความสุขด้วยกิจกรรมสันทนาการสุดสนุกปลุกความกล้าแสดงออกสร้างพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็กทุกคนฝึกให้เยาวชนแสดงศ้กยภาพ

            ความมีจิตสาธารณะหรือจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักหน้าที่มีความรับผิดชอบและพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง“การลดใช้ถุงพลาสติก”ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญในการเลิกใช้ถุงพลาสติก พร้อมมอบของขวัญอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการ ยา เวชภัณฑ์และบูธอาหารให้กับเด็กๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการสร้างหลังคากันสาด รางน้ำและปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นประจำโรงเรียน ให้กับน้องๆ อีกด้วย

           ด้าน ร้อยตำรวจเอกอธิพล เมืองวงศ์รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา กล่าวว่า ผมขอขอบคุณชมรมจิตสาธารณะ ซีพี ออลล์ ที่ได้มาจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 พร้อมสนับสนุนหลังคากันสาด รางน้ำฝน ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นให้กับเด็ก ๆ นักเรียนของเรา

          ด.ญ. ทิชาภรณ์ รสเกษร (น้องเฟิร์ส) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา กล่าวว่า รู้สึกสนุกและดีใจมากมีความสุขมาก เพราะวันเด็กในปีนี้มีกิจกรรมเยอะ และยิ่งใหญ่ก้าวทุกๆ ปี ทำให้หนูและน้องๆ มีโอกาสได้แสดงบนเวที ได้รับของรางวัล และขนมอร่อยๆ มากมาย ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาช่วยจัดงานวันเด็กในปีนี้ ดีใจมากและสนุกมากๆ ค่ะ โตขึ้นไปหนูอยากเป็นคุณครู เพราะครูคือคนที่คอยสอนวิชาความรู้ และมอบโอกาสดีๆ ให้กับหนู โตขึ้นหนูจึงอยากเป็นครูที่ดี เพื่อให้ความรู้นักเรียนเช่นกันค่ะ

          ด.ช.ณัฐพงษ์ วงศ์ษา (น้องโฟค) นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา กล่าวว่า
มีความสุขมากๆ เพราะที่ผ่านมาถึงแม้ที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันเด็กเป็นประจำทุกปี แต่ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่และสนุกสนานเท่ากับปีนี้ ดีใจมากที่เห็นน้องๆ มีความสุข ตัวน้องโฟคเองก็ได้รับของรางวัลจากการทำกิจกรรมเช่นกัน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับผมและน้องๆ ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนได้นอกจากจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีโตขึ้นไปผมอยากเป็นตำรวจ เพราะจะได้ช่วยเหลือคนอื่น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558