ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ย้อนกลับ
นโยบายยอดทุเรศ
11 เม.ย. 2559

          นโยบายยอดทุเรศ  คนไทยลงทุนถูกหาว่าเป็นนายทุนรุกที่รัฐ  ต้องถูกฟ้องลงอาญาและแพ่งอย่างหนักแทนที่จะให้เช่าที่ทำกินตามสภาพ  แต่กลับต้องไปกราบตีนให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินในราคาถูกเป็นระยะเวลา90ปี  ทำอย่างนี้เท่ากับดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแล้วจะทำให้คนไทยรักชาติมีความหวงแหนแผ่นดินไทยและภูมิใจในศักดิ์ศรีของคนไทยได้อย่างไร มิน่าเล่านักการเมืองใหญ่ๆทั้งหลายจึงพากันขายชาติออกกฎหมายขายชาติเช่นกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับมาถึงเดื๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้อ้างตนว่ารักชาติ บางคนก็หนีไปใช้ passport ต่างชาติ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องออกกฎหมายให้คนไทยเกิดความรักชาติรักเและภูมิใจในศักดิ์ศรีของคนไทย เกิดความหวงแหนแผ่นดินไทยไม่ยอมให้ต่างชาติยำยี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1ุุ6-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558