ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
อปท.เชิญเป็นแขก ย้อนกลับ
นโยบายยอดทุเรศ
11 เม.ย. 2559

          นโยบายยอดทุเรศ  คนไทยลงทุนถูกหาว่าเป็นนายทุนรุกที่รัฐ  ต้องถูกฟ้องลงอาญาและแพ่งอย่างหนักแทนที่จะให้เช่าที่ทำกินตามสภาพ  แต่กลับต้องไปกราบตีนให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินในราคาถูกเป็นระยะเวลา90ปี  ทำอย่างนี้เท่ากับดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยแล้วจะทำให้คนไทยรักชาติมีความหวงแหนแผ่นดินไทยและภูมิใจในศักดิ์ศรีของคนไทยได้อย่างไร มิน่าเล่านักการเมืองใหญ่ๆทั้งหลายจึงพากันขายชาติออกกฎหมายขายชาติเช่นกฎหมายขายชาติ 11 ฉบับมาถึงเดื๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากผู้อ้างตนว่ารักชาติ บางคนก็หนีไปใช้ passport ต่างชาติ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลต้องออกกฎหมายให้คนไทยเกิดความรักชาติรักเและภูมิใจในศักดิ์ศรีของคนไทย เกิดความหวงแหนแผ่นดินไทยไม่ยอมให้ต่างชาติยำยี

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558