ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ก.ท่องเที่ยวชู "น้ำตกโผงโผง"ท่องเที่ยวปัตตานี
22 ม.ค. 2563

นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ภายหลังเดินทางไปโรงพยาบาลโคกโพธิ์ ร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโคกโพธิ์และพี่น้อง อสม.ที่มาให้การต้อนรับอย่างเนืองแน่น หลังจากนั้น รมว.พิพัฒน์ พร้อมคณะเดินทางไปยังน้ำตกโผงโผง ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ เพื่อพบปะพี่น้องประชาชน และสำรวจน้ำตกโผงโผง ทั้งนี้ รมว.พิพัฒน์ ให้สัมภาษณ์ว่า "หลังจากได้มาสำรวจและรับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาน้ำตกโผงโผงแห่งนี้ ผมคิดว่าจะต้องมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของชาวตำบลปากล่อ และเพื่อให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยจะต้องมีการปรับปรุง อาคาร ลานจอดรถ ห้องน้ำ สิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำเข้าที่ประชุมร่วมกับกระทรวงทรัพยา​กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 30 ม.ค.นี้เพื่อกำหนดแนวทาง วางแผนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชนและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558