ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
“อบจ.สมุทรปราการ” จัดประชุมเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล
09 ก.พ. 2563

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรับฟังสถาบันวัสดุและเครื่องจักรจากประเทศเกาหลีมานำเสนอเทคโนโลยีการขนส่งระบบราง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นโมโนเรลชนิดหนึ่ง โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Mr.Dusun kim กรรมการผู้จัดการ บริษัท RETD จำกัด จากประเทศเกาหลี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า เป็นที่ปรากฏแน่ชัดแล้วว่า ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจได้ตอบมาแล้วว่า ในเรื่องของการขนส่งมวลชนเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะทำการเชื่อมโยงจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปยังสถานีแอร์พอตลิงค์ สนามบินสุวรรณภูมิ วันนี้จึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทจากประเทศเกาหลีได้นำเสนอเทคโนโลยีขนส่ง โดยใช้พลังงานแม่เหล็กซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆ ได้นำเสนอเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับชาวสมุทรปราการ โดยต้องพิจารณาในเรื่องของงบประมาณและความคุ้มค่า

ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่ากับรถไฟฟ้าโมโนเรลระบบรางกับระบบแม่เหล็กที่มีเสียงเงียบกว่า รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างและงบประมาณในการดำเนินการ โดยจะใช้ระยะทางในการก่อสร้างประมาณ 30 กิโลเมตร โดยทีมที่ปรึกษาได้ศึกษาดูว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณเท่าไหร่และใช้เส้นทางไหนบ้าง ขณะนี้ได้นำเข้าแผนเพื่อนำสู่สภา อบจ.เพื่อจะจัดจ้างที่ปรึกษาของโครงการนี้ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558