ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
“อบจ.สมุทรปราการ” จัดประชุมเตรียมก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล
09 ก.พ. 2563

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สมุทรปราการ ได้จัดประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรับฟังสถาบันวัสดุและเครื่องจักรจากประเทศเกาหลีมานำเสนอเทคโนโลยีการขนส่งระบบราง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อนซึ่งเป็นโมโนเรลชนิดหนึ่ง โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายสรากร บรรจงจิตต์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ Mr.Dusun kim กรรมการผู้จัดการ บริษัท RETD จำกัด จากประเทศเกาหลี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ กล่าวว่า เป็นที่ปรากฏแน่ชัดแล้วว่า ทางคณะกรรมการกระจายอำนาจได้ตอบมาแล้วว่า ในเรื่องของการขนส่งมวลชนเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยจะทำการเชื่อมโยงจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสายสีเหลืองไปยังสถานีแอร์พอตลิงค์ สนามบินสุวรรณภูมิ วันนี้จึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทจากประเทศเกาหลีได้นำเสนอเทคโนโลยีขนส่ง โดยใช้พลังงานแม่เหล็กซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่ง พร้อมกับเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆ ได้นำเสนอเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับชาวสมุทรปราการ โดยต้องพิจารณาในเรื่องของงบประมาณและความคุ้มค่า

ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มค่ากับรถไฟฟ้าโมโนเรลระบบรางกับระบบแม่เหล็กที่มีเสียงเงียบกว่า รวมทั้งระยะเวลาในการก่อสร้างและงบประมาณในการดำเนินการ โดยจะใช้ระยะทางในการก่อสร้างประมาณ 30 กิโลเมตร โดยทีมที่ปรึกษาได้ศึกษาดูว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณเท่าไหร่และใช้เส้นทางไหนบ้าง ขณะนี้ได้นำเข้าแผนเพื่อนำสู่สภา อบจ.เพื่อจะจัดจ้างที่ปรึกษาของโครงการนี้ต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558