ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ผอ. ส.ประสานภารกิจด้านความมั่นคง บูรณาการหน่วยงานสอนวิธีทำเจลล้างมือ
11 ก.พ. 2563

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ  (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. และ นาวาเอก ไพรฑูรย์  ปัญญสิน นายทหารปฏิบัติการกองทัพเรือ นำบุคลากรของหน่วยงานฯ ที่มีความสามารถในการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มาสอนวิธีการทำให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อนำไปผลิตใช้ภายในโรงเรียน โดยมี นายประจักษ์  ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมคณะครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้การต้อนรับคณะให้ครั้งนี้ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 พ.ค. 2564
จังหวัดนครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช ถือจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมีประชากรในเป็นอันดับ 2 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นประตูเข้าสู่ภาคอีสาน หรือกล่าวได้ว่า เป็นศูนย์กลางการคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อยู...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558