ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ผอ. ส.ประสานภารกิจด้านความมั่นคง บูรณาการหน่วยงานสอนวิธีทำเจลล้างมือ
11 ก.พ. 2563

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ  (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. และ นาวาเอก ไพรฑูรย์  ปัญญสิน นายทหารปฏิบัติการกองทัพเรือ นำบุคลากรของหน่วยงานฯ ที่มีความสามารถในการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มาสอนวิธีการทำให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อนำไปผลิตใช้ภายในโรงเรียน โดยมี นายประจักษ์  ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมคณะครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้การต้อนรับคณะให้ครั้งนี้ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558