ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สังคม / บุคคล ย้อนกลับ
ผอ. ส.ประสานภารกิจด้านความมั่นคง บูรณาการหน่วยงานสอนวิธีทำเจลล้างมือ
11 ก.พ. 2563

พลเรือโท เชษฐา  ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ  (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ สง.ปรมน.ทร. และ นาวาเอก ไพรฑูรย์  ปัญญสิน นายทหารปฏิบัติการกองทัพเรือ นำบุคลากรของหน่วยงานฯ ที่มีความสามารถในการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ มาสอนวิธีการทำให้กับนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง เพื่อนำไปผลิตใช้ภายในโรงเรียน โดยมี นายประจักษ์  ประจิมทิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง พร้อมคณะครู โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ให้การต้อนรับคณะให้ครั้งนี้ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558