ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รมช.เกษตรฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ
13 ก.พ. 2563

รมช.เกษตรฯ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา หวังเพิ่มปริมาณน้ำกว่า 20 ล้าน ลบ.ม.

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยได้มีการรับฟังการรายงานการบริหารจัดการน้ำหนองเล็งทรายจากอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) และการรายงานการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งจากอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นายสุรสีห์ กิตติมณฑล)

ทั้งนี้ กรมชลประทานมีแนวทางในการพัฒนาหนองเล็งทราย โดยโครงการชลประทานพะเยาได้วางแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่หนองเล็งทราย โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ (ฝาย คสล.เดิม) ให้สามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มมากขึ้น มีการปรับปรุงและฟื้นฟูร่องน้ำเดิม ให้มีขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 11 กิโลเมตร รวมทั้งฟื้นฟูแก้มลิง พร้อมอาคารประกอบพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในหนองเล็งทรายได้กว่า 20 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 10,000 ไร่

สำหรับการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้น พร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไปได้วางแผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า ลดความหนาแน่นของหมอกควัน และลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นท่ีป่าไม้ ยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ การป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง เพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เกษตรกรรม และการเติมน้ำต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อสำรองไว้เป็นน้ำต้นทุนในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 พ.ค. 2564
จังหวัดนครราชสีมา หรือรู้จักในชื่อ โคราช ถือจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย รวมถึงมีประชากรในเป็นอันดับ 2 อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นประตูเข้าสู่ภาคอีสาน หรือกล่าวได้ว่า เป็นศูนย์กลางการคมนาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อยู...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558