ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ครป.จี้ กมธ.กระจายอำนาจ เร่งผลักดันกฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง
13 ก.พ. 2563

12 ก.พ. 63 - ที่รัฐสภา นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเสนอให้คณะกรรมาธิการ เร่งผลักดันการตรากฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง และการกระจายอำนาจการปกครองอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเรียกร้องให้เร่งรัดรัฐบาลให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว

โดยหนังสือของของ ครป. ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้าเข้ามามากมาย ทั้งปัญหาที่เป็นผลมาจากการแข่งขันแย่งชิงกันทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และปัญหาภายในประเทศที่ส่งผลถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงระหว่างประชาชนที่ต่างชนชั้นต่างฐานะทางสังคม ที่อยู่ในเมืองกับอยู่ในชนบทและอื่นๆ แต่รัฐบาลไทยและกลไกรัฐทั้งหลายยังมีกระบวนทัศน์รัฐราชการรวมศูนย์อำนาจแบบเก่า ซึ่งไม่สามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภายใต้กระบวนทัศน์นี้ไม่อาจลดทอนปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวลงได้ ตรงกันข้ามกลับทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เห็นว่า กลไกรัฐในราชการฝ่ายบริหารและรัฐสภาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารราชการแผ่นดินและการตรากฎหมายการกระจายอำนาจ ออกจากการเป็นรัฐราชการแบบเข้มข้นหรือรัฐรวมศูนย์อำนาจเด็ดขาด ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมืองอย่างเป็นระบบที่กัดกร่อนประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนเกิดความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากเชื่อว่ารัฐและกลไกของรัฐต่างๆ เท่านั้นเป็นฝ่ายที่มีความสามารถในการตัดสินใจบริหารจัดการประเทศได้ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด โดยถือว่าประชาชนเป็นเพียงฝ่ายที่ต้องรอรับผลการตัดสินใจหรือตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินการของฝ่ายรัฐเท่านั้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558