ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ครป.จี้ กมธ.กระจายอำนาจ เร่งผลักดันกฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง
13 ก.พ. 2563

12 ก.พ. 63 - ที่รัฐสภา นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เดินทางไปยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา เพื่อเสนอให้คณะกรรมาธิการ เร่งผลักดันการตรากฎหมายจังหวัดจัดการตนเอง และการกระจายอำนาจการปกครองอย่างเป็นระบบ โดยจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเรียกร้องให้เร่งรัดรัฐบาลให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศโดยเร็ว

โดยหนังสือของของ ครป. ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาที่รุมเร้าเข้ามามากมาย ทั้งปัญหาที่เป็นผลมาจากการแข่งขันแย่งชิงกันทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และปัญหาภายในประเทศที่ส่งผลถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรุนแรงระหว่างประชาชนที่ต่างชนชั้นต่างฐานะทางสังคม ที่อยู่ในเมืองกับอยู่ในชนบทและอื่นๆ แต่รัฐบาลไทยและกลไกรัฐทั้งหลายยังมีกระบวนทัศน์รัฐราชการรวมศูนย์อำนาจแบบเก่า ซึ่งไม่สามารถเผชิญกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ได้ เนื่องจากประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาภายใต้กระบวนทัศน์นี้ไม่อาจลดทอนปัญหาความเหลื่อมล้ำดังกล่าวลงได้ ตรงกันข้ามกลับทวีความรุนแรงเพิ่มยิ่งขึ้น

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เห็นว่า กลไกรัฐในราชการฝ่ายบริหารและรัฐสภาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารราชการแผ่นดินและการตรากฎหมายการกระจายอำนาจ ออกจากการเป็นรัฐราชการแบบเข้มข้นหรือรัฐรวมศูนย์อำนาจเด็ดขาด ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเต็มไปด้วยการคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมืองอย่างเป็นระบบที่กัดกร่อนประเทศไทยมาอย่างยาวนาน จนเกิดความเหลื่อมล้ำทางอำนาจและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เนื่องจากเชื่อว่ารัฐและกลไกของรัฐต่างๆ เท่านั้นเป็นฝ่ายที่มีความสามารถในการตัดสินใจบริหารจัดการประเทศได้ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด โดยถือว่าประชาชนเป็นเพียงฝ่ายที่ต้องรอรับผลการตัดสินใจหรือตอบสนองต่อทิศทางการดำเนินการของฝ่ายรัฐเท่านั้น

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558