ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ปชป เดินหน้า ประกันรายได้ ลุยแก้หนี้เกษตรกรควบคู่
14 ก.พ. 2563

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรว่านโยบายประกันรายได้ถือได้ว่าประสบผลสำเร็จ เป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง พรรคทำตามสัญญาที่ได้ให้ไว้ต่อพี่น้องเกษตรกรเมื่อถูกบรรจุอยู่ในนโยบายรัฐบาล ก็มีการขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ราคาพืชผลทางการเกษตรที่มีราคาไม่แน่นอน เป็นไปตามกลไกตลาด เมื่อช่วงเวลาที่ราคาผลผลิตตกต่ำ นโยบายประกันรายได้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เมื่อผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ยาง ปาล์ม ข้าวโพด มันสำปะหลัง รัฐบาลสามารถใช้เรื่องประกันรายได้เกษตรกรมาช่วยอย่างเต็มที่เพื่อเติมเงินส่วนต่างให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถอยู่ได้ ก็จะเป็นนโยบายหลักที่จะเดินหน้าต่อไป ปัญหาหนี้สินพี่น้องเกษตรกรก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะมีการการประชุมเพื่อวางยุทธศาสตร์ในเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินพี่น้องเกษตรกร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นระบบและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
31 ก.ค. 2563
ในบรรดารัฐวิสาหกิจของประเทศไทย หนึ่งในนั้นที่มีความสำคัญต่อการเดินทางของประชาชน ตลอดจนการขนส่งของประเทศคือ “การรถไฟแห่งประเทศไทย” หรือ ร.ฟ.ท. ที่วันนี้มีอายุถึง 123 ปีหรือน่าจะเรียกได้ว่า ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านการบริการรับใช้ประชาชนคนไทยมาอย่าง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558