ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
เปิด8ศูนย์บริหารแผนฉุกเฉินรับโควิด-19
25 มี.ค. 2563

มีรายงานว่า โครงสร้าง ศอฉ. จะยึดกรอบการทำงาน ด้านต่างๆ ของ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดCoViD-19 โดยมี 8 ศูนยฺประสานการปฏิบัติ 8 ด้าน ให้ ปลัดกระทรวง ในแต่ละด้าน เป็นหัวหน้าศูนย์ฯ

1.ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยกระทรวงสาธารณสุขดูแล

2.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทย พลเรือน ตำรวจ ทหาร ดูแล

3.ศูนย์ปฏิบัติการด้านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดูแล

4.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อCoViD -19 มีสำนักนายกรัฐมนตรีดูแล

5.ศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ มีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย และ สตม.ดูแล

6. ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน มีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขดูแล

7.ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมสินค้า มีกระทรวงพาณิชย์ดูแล

8. ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนการปฏิบัติของทหาร-ตำรวจ มี ผบ. ทหารสูงสุด ในนาม กองบัญชาการกองทัพไทย ทบ.-ทร.-ทอ.และ ตำรวจ รับผิดชอบงาน

ในการประกาศ ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน วันที่26 มีค.2563 นี้ จะมีมาตรการ ที่เข้มข้น ในการป้องกัน ไม่ให้ ประชาขน ออกนอก กรุงเทพฯ โดยจะมีการ ตั้งด่านจุดตรวจ ด่าน เส้นทาง ออกนอกกรุงเทพฯ ทุกด้าน. แม้ไม่ได้ห้าม ออกนอก กทม. แต่ จะมี จุดคัดกรอง ตรวจว่า จะไปไหนทำอะไร มีเอกสาร ให้เขียน. นี่เป็น แค่มาตรการหนึ่ง

ทั้งนี้ จะยังไม่มีการประกาศ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกบ้าน ต้องรอดูสถานการณ์ ก่อน และดูความร่วมมือของประชาชน แต่หาก ต้องประกาศ เคอร์ฟิว ก็จะมีมาตรการรองรับ เรื่องระบบการขนส่ง สินค้า อาหาร จากต่างจังหวัด จึงไม่จำเป็นต้องกักตุนอาหาร ใดๆ

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558