ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
IRPC รับรางวัลบุคลากรประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น Thailand Energy Awards 2018
07 ก.ย. 2561

คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัล Thailand Energy Award  2018 ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ IRPC ในการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีเป้าหมายด้านจัดการพลังงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่ “Energy Top Quartile ภายในปี 2563 ” สามารถขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านปิโตรเคมีครบวงจรของเอเชีย
IRPC ได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานและเกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิตโดยรวมของทุกโรงงาน และมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามแนวคิด  “New Employee’s DNA” โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีการแก้ไขปัญหาเชิงรุก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ตื่นตัว ต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว IRPC ทุกคน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558