ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
"เทพไท"ลั่นหัวหน้าพรรคปชป.ย้ำชัดแก้รธน.มาตร256
07 ม.ค. 2563

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า เมื่อวานนี้ ภายหลัง มีการประชุมสัมมนาเครือข่ายแกนนำประชาธิปัตย์ ภาคกลาง รุ่นที่2 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคฯได้บรรยายถึงจุดยืนของพรรค เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาล และต้องการแก้ไขเพียงมาตรา256ให้สำเร็จนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวหน้าพรรคฯ ได้แสดงท่าทีมุ่งมั่น และจุดยืนที่หนักแน่น ต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการให้สัญญาประชาคมอย่างชัดเจน ดังนั้นตนเองในสถานะสมาชิกพรรคคนหนึ่ง และเป็นผู้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในนามพรรคประชาธิปัตย์อีกด้วย จึงต้องยึดมั่นในจุดยืนและสัญญาประชาคมของพรรคที่มีต่อประชาชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะต้องนำไปขับเคลื่อนทุกวิถีทางให้ประสบความสำเร็จให้จงได้ และเชื่อมั่นว่าถ้าหากการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ของพรรคไม่ประสบความสำเร็จตามที่ประกาศไว้ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม พรรคประชาธิปัตย์คงจะต้องกลับมาทบทวนท่าที และสรุปบทเรียนในเรื่องนี้อย่างแน่นอน เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อทุกภาคส่วนในสังคมว่า พรรคประชาธิปัตย์มีความมุ่งมั่น และมีอุดมการณ์อันแน่วแน่ ที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นแค่การเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นพิธีกรรม แก้เกี่ยว หรือขายผ้าเอาหน้ารอด เพียงเพื่อจะหาเหตุผลมาอธิบายกับสังคมว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำตามเงื่อนไขหนึ่งในสามข้อ ของการเข้าร่วมรัฐบาลแล้ว แต่ผลจะสำเร็จหรือไม่ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆนั้น ถือว่าเป็นการหักหลัง หรือตระบัดสัตย์ต่อพี่น้องประชาชน และยังเป็นการทรยศต่ออุดมการณ์พรรคอีกด้วย แต่หากพิจารณาจากการประกาศจุดยืนของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในที่ประชุมสัมมนาของพรรคเมื่อวานนี้แล้ว สรุปได้สั้นๆว่า งานนี้มีเดิมพันอย่างแน่นอน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558