ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
สถ. พิธีสรงน้ำพระราชทาน
22 มิ.ย. 2559
          นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ออกจากพระวิหาร ไปประดิษฐานในมณฑป ณ ศาลาการเปรียญ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ในพิธีสรงน้ำพระราชทาน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558