ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
คุ้มมครองสิทธิฯ ระดมสมองเพื่อประชาชน เตรียมคลอดร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ....
26 มิ.ย. 2563

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.​ ณ ห้องวายุภักษ์ 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทา​รา​ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ​ เป็นประธานมอบนโยบายเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเพื่อรองรับกลไกขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน และได้รับเกียรติ​จาก​ ศาสตราจารย์ณรงค์​ ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ​ ดร.รณกรณ์ บุญมี บรรยายและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .... โดยมี ข้าราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  และ​ ผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคประชน และยุติธรรมชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร​ เข้าร่วม

สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จะมีกำหนดจัดขึ้นอีกใน 4 ภูมิภาค (4 จังหวัด) ได้แก่ จ.ขอนแก่น จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมามีความครบถ้วน สมบูรณ์ และรอบด้านมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังคาดหวังว่าพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จะนำไปสู่การบูรณาการการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558