ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
"ดร.ดร๊าฟ ดวงฤทธิ์" นำทีมสปส. จับมือ รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ดูแลสุขภาพผู้ประกันตน
29 มิ.ย. 2563

29 มิถุนายน 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และผู้อำนวยการพรรครวมพลังประชาชาติไทย เป็นประธานพิธีการจัดโครงการ " Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน"  ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวให้การต้อนรับ และขอบคุณที่กระทรวงแรงงานมีมาตรการในการช่วยเหลือและสร้างหลักประกันความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ประกันตน ตามหลัก 3H คือ

   1.การให้ความช่วยเหลือ (Helping)
   2.การสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง (Healthy)
   3.การป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุและโรคจากทั้งในงานและนอกงาน (Harmless)

   หลังจากนั้นท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมร่วมสนุก ตลอดจนการตรวจสุขภาพฟรีให้ผู้ที่มาร่วมงาน

   โดย ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ว่า "การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคมกับทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้ประกันตน และลดความเสี่ยงภาวะสุขภาพ กระตุ้นให้ผู้ประกันตนสนใจสุขภาพมากขึ้น ตามหลัก "ป้องกันก่อนเยียวยา" เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพดีถ้วนหน้า

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558