ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์ดูแลสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดในพื้นที่เกิดน้ำท่วม
14 ก.ย. 2559

          “อภิรดีสั่งการพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เกิดน้ำท่วม ออกตรวจสอบดูแลสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิด ป้องกันการขาดแคลน กักตุน และฉวยโอกาส เผยช่วงน้ำท่วมให้มีการประสานผู้ผลิตจัดส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายให้เพียงพอ และหลังพ้นน้ำท่วม จะประสานนำสินค้าจำเป็นไปจำหน่ายอีก พร้อมดึงเอกชน สถาบันการศึกษาช่วยตรวจเช็ก ซ่อมแซมที่พักอาศัย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด     ในพื้นที่ๆ มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ออกตรวจสอบสถานการณ์ทางการค้าอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์สินค้าจำเป็นต่อการครองชีพในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ดูแลมิให้เกิด      การกักตุน ไม่ให้มีการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค และป้องกันมิให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้า         ทั้งในช่วงที่เกิดอุทกภัยและหลังเกิดอุทกภัย

โดยในช่วงที่เกิดน้ำท่วม ขอให้ดำเนินการประสานผู้ผลิต จัดหาสินค้าที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อย่าให้    มีปัญหาขาดแคลน และช่วยดูแลการกระจายสินค้าอย่าให้มีการตกค้าง เพื่อให้มีการจัดส่งไปยังร้านค้าปลีก    ในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าอาหารที่จำเป็นเพื่อการยังชีพ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง น้ำดื่มบรรจุขวด เป็นต้น กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ ได้แก่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษชำระ ผ้าอนามัย      เป็นต้น และกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ทราย กระสอบทราย อิฐบล็อก เหล็ก ไม้ และแผ่นสังกะสี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้จัดรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่ (Mobile Unit) โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ได้แก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่มบรรจุขวด นมสดพร้อมดื่ม และ   ไข่ไก่ เป็นต้น และจัดจุดจำหน่ายสินค้าในพื้นที่เกิดอุทกภัยให้มากที่สุด รวมถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัย

ส่วนการดูแลประชาชนหลังจากพ้นจากภาวะน้ำท่วมแล้ว กระทรวงฯ ได้มีการประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้จำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย เช่น สินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า และยารักษาโรค เป็นต้น อีกทั้ง ประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบธุรกิจ เอกชนและสถาบันการศึกษา ในการให้บริการตรวจเช็กและซ่อมแซมที่พักอาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ ในราคาถูกพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีจังหวัดที่ประสบอุทกภัยจำนวน 30 จังหวัด และสถานการณเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จำนวน 28 จังหวัด คงมีจังหวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเลย และชัยนาท  

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558