ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ.เกาะสมุย ยังวิกฤติเร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลน
04 ต.ค. 2559

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเกาะสมุย ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย เร่งแก้ไขปัญหาน้ำประปาขาดแคลนบนเกาะสมุย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด
           นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนแล้งทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานและความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบหลักของ กปภ.สาขาเกาะสมุย ทั้ง 3 แห่ง คือสระพรุหน้าเมือง สระพรุกระจูด และน้ำตกหินลาด ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องลดปริมาณการผลิตลงจากเดิม 25,000 ลบ.ม./วัน เหลือ 15,000 ลบ.ม./วัน นอกจากนั้น กปภ.สาขาเกาะสมุยยังได้เร่งผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล (Reverse Osmosis: RO) 6,600 ลบ.ม./วัน ซึ่งเป็นการผลิตเต็มอัตราการผลิต และซื้อน้ำระบบ RO เพิ่มเติมจากบริษัท East Water 3,000 ลบ.ม./วัน แต่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแบ่งโซนจ่ายน้ำเป็นเวลา เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำให้ยาวนานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นคงและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยอย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้ กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลจาก กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีไปยังเกาะสมุย ระยะทาง 20 กิโลเมตร โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ คาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการใช้น้ำประปาและลดปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในระยะยาวอีกด้วย
           นายสุรพงศ์ สมหวัง ผู้จัดการ กปภ.สาขาเกาะสมุย กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาเกาะสมุย ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหาแต่อย่างใด เร่งแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้สูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงเติมลงในสระเก็บน้ำ รวมทั้งดูดตะกอนออกจากสระ และต่อท่อทางดูดเพื่อรับน้ำให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ กปภ.ต้องขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำในช่วงฤดูแล้งให้ยาวนานยิ่งขึ้น และขอให้ลูกค้าจัดเตรียมภาชนะเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้ใช้ รวมทั้งตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้านมิให้มีการรั่วไหลด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558