ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
รัฐบาลเตรียมแปลการสืบราชสันตติวงศ์แจงทั่วโลก
18 ต.ค. 2559

          พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมศูนย์บัญชาการติดตามสถานการณ์ (ศตส.)ว่า พื้นที่รอบสนามหลวงทั้งสิ้น 15 จุด ให้บริหารประชาชนด้านต่างๆ ก่อนมอบหมายให้ กทม. กองทัพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดเต็นท์ 10 เต็นท์เพื่อรองรับประชาชน มีการกำชับเรื่องรถยนต์ของ ขสมก.ต้องไม่ขาดระยะและต้องปลอดภัยในการเดินทาง โดยให้บริการที่ 6.00-00.00 น.และออกทุกๆ 15 นาทีหรือหากรถเต็มก่อนก็จะออกก่อน รวมทั้งหากเกินเวลาที่กำหนดแล้วยังมีผู้โดยสารอยู่ก็จะมีรถบริการให้ตลอด ขณะที่ที่จอดรถสี่มุมเมืองรองรับได้รถ 11,000 คันและเพิ่มเติมจุดจอดรถที่เซ็นทรัลศาลายาและเซ็นทรัล พระราม 2 และขสมก.จะรับส่งไปยังที่จอดรถดังกล่าว ทั้งนี้ได้แจ้งทุกหน่วยงานและเอกชนหากต้องการสนับสนุนที่จอดรถขอให้แจ้งประสาน ขสมก.ได้ทันที เพื่อจัดรถรับ-ส่งจากจุดจอดรถไปยังพระบรมมหาราชวัง

          นอกจากนี้โฆษกรัฐบาล ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้มีความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติในการสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งสื่อต่างประเทศยังไม่เข้าใจและมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์จะประสานกับสถานีโทรทัศน์และกระทรวงการต่างประเทศเพื่อถอดคำแปลการชี้แจงของ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้กับสถานีโทรทัศน์ต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่ในช่องทางที่เหมาะสม รวมทั้ง NBT World ขณะเดียวกันมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพระราชพิธีจากกรมประชาสัมพันธ์ สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างถูกต้อง โดยติดต่อที่ 026183600 มี 10 คู่สาย โทรสาร 026183667 และเว็บไซต์ www.prd.go.th และอีเมล์ prdcenter2016@gmail.com

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558