ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กทม.จัดรถรับส่ง หาที่พักให้ปชช.มาร่วมถวายความอาลัย
20 ต.ค. 2559

          นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ปล่อยขบวนรถ Shuttle Bus เพื่อบริการรับ-ส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดรถจำนวนทั้งสิ้น 14 คัน แบ่งเป็นรถรางชั้นเดียว จำนวน 4 คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 35 คน รถลอนดอนบัส 2 ชั้น จำนวน 2  คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 70 คน รถซานฟราน 2 คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 50 คน และรถแชคเกอร์ 6 คัน รับผู้โดยสารได้คันละ 8 คน วิ่งใน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 : เริ่มจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ -อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย- หน้าสกายไฮ -ถนนราชดำเนินใน - มายังถนนกลางสนามหลวง-วนกลับ  เส้นทางที่ 2 : เริ่มจากสวนสราญรมย์-ศาลหลักเมือง-ถนนกลางสนามหลวง-วนกลับ เส้นทางที่ 3 : กองการท่องเที่ยว-เริ่มจากถนนราชินี-ถนนกลางสนามหลวง-กองการท่องเที่ยว สำหรับจุดจอดรถ มี 9 จุด ดังนี้ 1.สวนสันติพร 2.อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย(รร.สตรีวิทยา) 3.ผ่านฟ้า 4.ร้านสกายไฮ 5.ศาลหลักเมือง 6.สวนเจ้าเชษฐ์ 7.สนามหลวง 8.อนุสาวรีย์ทหารอาสาฯ 9.กองการท่องเที่ยว กทม.(ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) ซึ่งจะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.ของทุกวัน

          ทั้งนี้กรุงเทพมหานคร เปิดอาคารกีฬาเวสน์ 1 และบ้านอิ่มใจ ให้ประชาชนเข้าพักโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่ประสงค์เข้าพักขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการร่วมฯสนามหลวง ซึ่งกรุงเทพมหานครจะได้ดำเนินการจัดสรรที่พัก รวมทั้งจัดระเบียบรถรับ-ส่ง ซึ่งกำหนดให้มีรถบัสส่งในเวลา 20.00 น. และ 24.00 น. สามารถพักได้คราวละ 1 คืน  และจะมีการสอบถามประวัติและถ่ายภาพผู้เข้าพักทุกครั้งเพื่อเก็บเป็นข้อมูล โดยขอความร่วมมือประชาชนผู้เข้าพักปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่และช่วยกันรักษาความสะอาดในบริเวณที่พักด้วย

          นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเปิดศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร VOLUNTEERS FOR DAD ณ ห้องประชุมศรีบูรภา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อลงทะเบียนหน่วยงาน ประชาชน เยาวชน ที่จะร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บขยะ การบริการผู้ร่วมงาน ฯลฯ โดยในการเก็บขยะนั้นจะเน้นให้จิตอาสารณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน แยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งตามจุดที่กำหนดเพื่อความสะดวกในการเก็บขนและทำลายโดยจิตอาสาจะถือถุงแยกขยะ 3 ประเภทคือ ถุงทิ้งขยะเศษอาหาร ถุงทิ้งขยะทั่วไป ถุงทิ้งขยะรีไซเคิล ไปรับขยะจากประชาชน  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้ตั้งถังขยะบริเวณรอบสนามหลวง จำนวน 10 จุดๆ ละ 9 ถังเพื่อรองรับขยะ พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะเป็นระยะด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนหรือหน่วยงานมีความประสงค์ร่วมเป็นอาสาสมัครหรือต้องการมาร่วมงานสามารถติดต่อได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 91814 2076, 0 95479 7034

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558